Sa oled siin

Seminaril antakse ülevaade üldhariduses toimunust ja toimuvast

28. november 2005 - 0:00

Alates seminaripäevast on ministeeriumi kodulehel kättesaadavad ka kahe uue trükise elektroonilised variandid.

Kogumik „Ülevaade haridussüsteemi järelevalvest 2004/2005. õppeaastal” annab ülevaate riikliku järelevalve läbiviimisest ja selle tulemustest koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Samuti sisaldab see rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete võrdlusuuringu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2003. aasta kokkuvõtet ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Briti Nõukogu koostööprojekti „Kvaliteet hariduses” vahearuannet.

Kogumikus „Ülevaade üldharidusest 2001-2005” kirjeldatakse üldharidussüsteemi arengut ja arendustööd viimase viie aasta jooksul.

Seminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Innove, Tiigrihüppe SA, SA Archimedes ja Mitte-eestlaste Integratsiooni SA.

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155