Sa oled siin

Selgusid esimesed toetusesaajad struktuurfondide haridusmeetmes

6. detsember 2004 - 0:00

Toetuse saavad Abiühing Üheksavägine MTÜ, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, MTÜ Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate Selts, Paide Kutsekeskkool (2 projekti), Saaremaa Õppekeskus, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. 

“Valikukomisjon lähtus otsuste tegemisel tulemuslikkuse ning kvaliteedi põhimõttest,” ütles Madis Lepajõe, Haridus- ja teadusministeeriumi eurointegratsiooni asekantsler ning meetme 1.1 valikukomisjoni esimees.

„Kõige olulisemaks peeti projektide eesmärgipüstituse vastavust tegevustele ning nende tegevuste vastavust Riikliku Arengukava prioriteetidele. Olulise aspektina vaadeldi ka projektide finantsülesehituse korrektsust,” lisas Lepajõe.

Meetme 1.1 uus taotlusvoor kestab 6. detsembrist 28. jaanuarini 2005 (kaasaarvatud). Taotlusvoor on avatud Eestis tegutsevatele juriidilistele isikutele, kes soovivad oma tegevuste läbi edendada kutseharidust, kõrgharidust või elukestvat õpet.

“Soovitame kindlasti neil tugevate projektide esitanutel, keda ei saatnud esimeses taotlusvoorus edu, osaleda teises voorus uuesti,” ütles Lea Orro, SA Innove juhatuse esimees.

„Senisest suuremat initsiatiivi loodame uues taotlusvoorus ka ettevõtjatelt nii projekti vedajate kui projektis osalevate partneritena. Hariduse ja tööturu vahelise silla loomine on haridusmeetmes võtmetähtsusega,” lisas Orro.

Taotlusvooru pikem kestvus annab senisest rohkem võimalusi nõustada projektitaotlejaid taotluse võimalike tehniliste puuduste likvideerimiseks taotlusvooru käigus. Taotlejale antakse puuduste likvideerimiseks aega 10 kalendripäeva, kuid mitte rohkem kui on jäänud aega taotluste esitamise lõpptähtajani. Mida varem projekt esitatakse, seda suurem on võimalus, et juba nõustamise käigus kõrvaldab taotleja tehnilised puudused, projekt läbib esimese hindamisvooru ning jõuab lõppvooru ehk sisulisse hindamisse.

Taotlejate nõustamiseks toimuvad ajavahemikul 6.-10. detsembrini meetme 1.1 koolitused Tallinnas, Tartus ja Rakveres. Lisainfot leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove koduleheküljelt.

Madis Lepajõe
Haridus- ja Teadusministeeriumi eurolõime asekantsler
7 350 137

Lea Orro
SA Innove juhatuse esimees
6 998 080

Tiina Samarüütel
SA Innove infojuht
6 998 063