Sa oled siin

Selgus Aasta Õppija

12. oktoober 2004 - 0:00

Aasta Õppijana tunnustatud Urve Merendi töötab hetkel Hiiumaal giidina. Ta töötas lasteaia juhatajana ning jäi töötuks kui lasteaed suleti, misjärel alustas ümberõpet turismimajanduses ning tööd reisijuhi ja giidina. Ta on õppinud juurde raamatupidamist, et FIE-na paremini toime tulla, ning keeli. Giidieksami sooritas saksa keeles ning hakkama saab ka soome ja rootsi keelega. Ta on omandanud juurde ka keskkonnakaitsealaseid teadmisi.

Aasta Koolitajana tunnustati Rakvere Kutsekeskkooli arvutiõpetaja Eha Vallnerit, kes juhtis pikka aega arvutibürood ning oli tootmisväljaõppe õpetaja asutuses, mille tegevus lõpetati. Seejärel tuli tal hakata otsima uusi väljakutseid ning temast sai Rakvere Kutsekeskkooli arvutiõpetaja, kus on saanud oma arvutialaseid teadmisi anda edasi nii ehitusviimistlejatele, kokkadele kui hotelliteenindajatele. Ta on ette valmistanud ja läbi viinud uue arvutiõppe kava „Töövahendusportaalid EL-i maades ja nende kasutamine”. Samuti on Vallner koostanud ettevõtluskursuse jaoks arvutipõhise kursuse „Äriplaani koostamine”. Eha Vallner koolitab ka tööturukoolitustel.

Koolitussõbralikuma Organisatsiooni tiitli pälvis SA Pärnu Haigla, kus erialases koolituses on osalenud 52% töötajatest (töötajaid on üle 800, SA on suurim tööandja Pärnus). SA koolituskulud moodustavad ligikaudu 1,5% personalikuludest. Kohalike koolitajatega tehakse tihedalt koostööd.

Koolitussõbralikuma Omavalitsuse tiitli vääriliseks tunnistati Valjala vallavalitsus Saaremaal, kus on ette valmistatud arengukava aastani 2012, mille kohaselt on esmaseks eesmärgiks kõrge tööhõive ja kõrged sissetulekud ettevõtlusest saadava tulu näol. Toetatakse kohalike elanike ettevõtlikkust. Selle jaoks pööratakse vallas tähelepanu töötute koolitusele ning olemas on kohalik töökoda, mille eesmärk on inimeste konkurentsivõime tõstmine ning mille abiga on tõusnud käsitöö osatähtsus väikeettevõtlusharuna. Vald lähtub põhimõttest, et püsiva ja kompetentse kaadri loomiseks ning säilitamiseks on tähtis elukestev õppimine.

Täiendav info:
Sirje Plaks, TÕN koordinaator
6 211 671, 511 1794
sirje@andras.ee 
 
Inge Kiviselg, peaekspert
Täiskasvanuhariduse talitus
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 247, 556 14 752
Inge.kiviselg@hm.ee   
 
 
Age Rosenberg, ekspert
Teabekorralduse osakond
7350 153, 52 83 153, age.rosenberg@hm.ee