Sa oled siin

Seadusemuudatus laiendab vajaduspõhise õppetoetuse saajate ringi

19. november 2014 - 16:12

Riigikogu kiitis heaks Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse, millega laiendatakse vajaduspõhise õppetoetuse saajate ringi ja muudetakse taotlemise tingimused õiglasemaks.

„Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem muutub juba kevadsemestril kahes väga olulises aspektis,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Esiteks, üliõpilastele on loodud uus õppetoetuse liik – vajaduspõhine eritoetus. Teiseks, vajaduspõhise õppetoetuse tingimused muutuvad üliõpilastele soodsamaks, sest toetuse saamiseks vajalik õppekoormuse nõue ei ole enam nii range.“

Praegu kehtivate tingimuste kohaselt jäävad õppetoetusest ilma kõik need üliõpilased, kes ei täida õppemahtu 100%. „See tähendab, et kui üliõpilasel on jäänud saamata kasvõi üks ainepunkt, ei vasta ta järgmisel semestril enam toetuse saamise tingimustele,“ selgitas Ossinovski. „Muudatuse jõustumisel on õppetoetusõiguslikud üliõpilased, kes täidavad semestris õppekava vähemalt 75% ulatuses ehk kõik täiskoormusel õppivad üliõpilased.“

Lisandub vajaduspõhine eritoetus 135 eurot kuus

Kevadsemestril lisanduv uus toetusliik – vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kelle pere majanduslik olukord on muutunud raskeks ootamatult ning kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri.

„Toetus peaks edaspidi oluliselt paremini jõudma nende tudengiteni, kes seda tõeliselt vajavad,“ märkis minister Ossinovski. „Nagu nimigi ütleb, on uus toetusliik seotud erijuhtumitega. Senine üksnes automaatselt toimiv taotlussüsteem ei jätnud ruumi personaalsele lähenemisele ja erandjuhtudele, mille lahendamisest võib sõltuda üliõpilase õpingute jätkamine.“

Eritoetuse suurus on 135 eurot. Eritoetust hakkavad määrama ja maksma õppeasutused, kellel on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Õppeasutusel on võimalus eritoetuse määramisel võtta arvesse ka seda, kui üks lapsevanem on loobunud oma last toetamast, või on lapsevanem või mõni teine tudengi pereliige jäänud ootamatult töötuks või kaotanud töövõime. Praegu võetakse vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel aluseks perekonna eelmise kalendriaasta maksuandmed ja taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu.

Taustainfo

Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem rakendus 2013. aasta sügisel kõrgkooli astunud üliõpilastele.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurus on:
220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksem kui 74,75 eurot;
135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 74,76-149,50 eurot;
75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 149,51-299 eurot.

Sel õppeaastal on 2,5 kuu jooksul saanud rohkem kui 3800 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele. Taotlust saab esitada Eesti.ee portaali kaudu kogu semestri vältel, toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimustega saab täpsemalt tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/et/oppetoetus.

 

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

23.02.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Repsi tervitus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel

Eesti iseseisvuse pandiks on meie haritud inimesed. Tugev haridus ja võimekas haritlaskond võimaldasid sada aastat tagasi kuulutada välja Eesti Vabariigi ning just tänu haridusele on meil võimalik täna suunata pilk järgmisele sajale aastale.

22.02.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Uuring: Eesti üliõpilaskond on üha mitmekesisem

Üle-euroopalise üliõpilaste uuringu Eurostudent andmetel on Eesti üliõpilaskond üha mitmekesisem nii vanuse kui muu tausta poolest. Viiendik tudengitest on üle 30-aastased, iga viies on lapsevanem ning kaks kolmest töötavad õpingute ajal.