Sa oled siin

SA Innove sai hariduse edendamiseks rekordarvu taotlusi

12. juuli 2005 - 0:00

Meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” taotlusi esitas kokku 50 erinevat organisatsiooni. Aktiivseimad taotlejad on kõrgkoolid 53 projektiga ning kutseõppeasutused 17 projektiga. Esitati ka 43 korduvtaotlust projektidele, mis eelmistes taotlusvoorudes tehnilisest või sisulisest hindamisest puuduste tõttu edasi ei jõudnud.

Peamised valdkonnad, mille arendamiseks meetme 1.1 kolmandasse taotlusvooru projekte esitati, on õppekavaarendus, külalisprofessorite kutsumine ülikoolide juurde, nõustamissüsteemi loomine, täiendkoolituse läbiviimine (sh õpetajakoolitus, e-õpe), õppekvaliteedi tõstmine ja doktorikoolide loomine.

Lähikuudel ootab esitatud projekte ees hindamistsükkel. Tehnilise hindamise tulemused jõuavad taotlejateni hiljemalt juuli lõpuks. Taotlusvooru lõplikud tulemused selguvad 2005. aasta septembris.

EL struktuurifondide meede 1.1 on avatud toetuse taotlemiseks Eestis tegutsevatele juriidilistele isikutele, kes soovivad oma tegevuste läbi edendada kutseharidust, kõrgharidust või elukestvat õpet. Meetme 1.1 esimene taotlusvoor toimus 2004. aasta sügisel. Kahte esimesse vooru esitati kokku 153 projektitaotlust, millest postiivse rahastamisotsuse on saanud 41 projekti kogusummas 225 miljonit krooni.

Järgmise taotlusvooru kuulutab sihtasutus Innove avatuks oktoobris 2005.


Lisainfo:

Kaire Sõmer
Struktuuritoetuste üksuse juhataja
6 998 067

Mall Maasik
SA Innove ESF koordinaator
6 998 064, 50 40 460

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155