Sa oled siin

Riikliku haridusstipendiumi saab kogenud koolipsühholoog

17. detsember 2019 - 12:01

Haridus- ja teadusminister määras õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud riikliku haridusstipendiumi saajaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoogi Karmen Maikalu. Stipendium annab võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester iseenda ja oma valdkonna arendamiseks.

„Mul on hea meel, et stipendiumi saab sel aastal just nimelt koolipsühholoog, kes panustab iga päev kogu koolipere heaolu toetamisse,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Stipendium on korraga tänu juba tehtud töö eest ja võimalus pühendada pool aastat iseenda ning oma valdkonna arendamisele. Eelmise aasta stipendiaadid on näidanud, et selle ajaga saab väga palju korda saata.“

Karmen Maikalu saab stipendiumi suurusega 7 676 eurot. Stipendiaat plaanib pühendada semestri koolipsühholoogia toetamiseks ja arendamiseks: kaardistada valdkonna spetsialistide koolitusvajadusi, ette valmistada ning läbi viia täienduskoolitusi, arendada kohalikul tasandil kriisivalmisolekut, toetada praktikante ja tegeleda enesetäiendamisega.

Stipendiumi saamine annab õpetajale või tugispetsialistile võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester, mida kasutada näiteks koostööks ülikooliga, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks või tööks hariduspoliitika kujundamisel.

Igal aastal saab anda välja kuni viis stipendiumit. Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks eelkõige haridusvaldkonna prioriteedid, varasem töökäik ja valmisolek end arendada ning stipendiumi toel loodava rakendatavus haridussüsteemis laiemalt. Haridusvaldkonna prioriteetsed teemad olid sel aastal õpikäsitus ja selle muutumise toetamine ning kaasava hariduse ja digipedagoogika rakendamine.

Esimesed riiklikud haridusstipendiumid anti välja eelmisel aastal. Järgmine stipendiumite taotlemise konkurss kuulutatakse välja järgmisel aastal.

Veel uudiseid samal teemal

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium haridusasutustele: lähtuge Terviseameti infost ja soovitustest

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab haridusasutustel jälgida Terviseameti soovitusi eoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse leviku ennetamisel. Hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas

Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.