Sa oled siin

Riiklikku Eksami - ja Kvalifikatsioonikeskust juhib Janar Holm

12. jaanuar 2004 - 0:00

Janar Holm on sündinud 1976. aastal Kuressaares, 1998. aastal lõpetas ta cum laude TÜ Õigusinstituudi eraõiguse õppesuuna ning jätkab samas magistriõpinguid.

Janar Holm on töötanud Kaupmeeste Liidu tegevdirektorina, Haridus - ja Teadusministeeriumi nõunikuna õigusküsimustes ning kuni käesoleva ajani Haridus - ja Teadusministeeriumi õigusosakonna juhatajana.

Holmi sõnul on tema jaoks uuel ametikohal keskseteks küsimusteks õppekava arendus nii kutse - kui üldhariduse suunal ning riigieksamisüsteemi edasiarendamine.

REKK-i senine juht Enn Mänd lahkus aasta alguses ametist omal soovil.

Riiklik Eksami - ja Kvalifikatsioonikeskus on Haridus - ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille ülesandeks on põhikoolide lõpueksamite, üldhariduskoolide lõpueksamite  ja kutsehariduslike lõpueksamite korraldamine. Samuti korraldab Riiklik Eksami - ja Kvalifikatsioonikeskus tasemetööde ja testide koostamist, kutseõppeasutuste riiklike õppekavade väljatöötamist, koordineerib täiskasvanute riigikeeleõpet  ning korraldab riigikeeleeksameid.

Riiklik Eksami  - ja Kvalifikatsioonikeskus osaleb kutse ja kvalifikatsioonistandardite väljatöötamisel, väljastab riigieksami ja riigikeeleeksami tunnistusi ja tõendeid ning korraldab vajadusel välismaiste põhi - ja keskharidust tõendavate lõpudokumentide ekspertiisi ja väljastab vastavaid tõendeid.

 

Lisainformatsioon:
Liina-Jaanika Seisler
suhtekorralduskonsultant
07 350 155, 052 12 061