Sa oled siin

Riik on valmis toetama kahe uue teaduse tippkeskuse loomist

20. aprill 2016 - 17:39

Valitsus on otsustanud toetada kahe uue teaduse tippkeskuse rajamist Eestisse Euroopa Liidu raha abil ning vastavate taotluste esitamist Euroopa Komisjonile. Taotluste edu korral on riik valmis projekte kaasrahastama.

Euroopa Liidu teaduse raamprogrammi Horisont 2020 Teaming for Excellence taotlusvoorus kandideerib kaks Eestiga seotud projekti, mis elluviimisel toovad kasu nii Eesti majandusele, ühiskonnale kui riigi konkurentsivõimele. Lõppvooru taotlused tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt juuni lõpuks, otsused tehakse 2017. aasta alguses.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnul on kavandatavate tippkeskuste mõju Eesti arengule ja konkurentsivõimele väga suur. „Tippkeskuste loomine koos tugevate välispartneritega võimaldab kaasata maailmatasemel kompetentsi Eesti teadusesse ja kõrgharidusse,“ ütles minister Jürgen Ligi. „See võimendab IT valdkonna enda arengut, aga arvestades võimekuste lünki IT vallas on neil tugev mõju ka teistes valdkondades nagu ettevõtluses, tervishoius või küberturvalisuses.“ 

Rahastust taotlev ITEE projekt tähendab võrgustunud digitaalse majanduse tippkeskuse loomist. Keskus hakkab arendama uusi IKT tehnoloogiaid majanduskasvu võtmevaldkondades, koolitades ka uusi kõrgtehnoloogiaid loovaid spetsialiste. Kasvab kõrgelt haritud tööjõu osakaal ning tiheneb koostöö teadlaste ja ettevõtete vahel. Projekti on ette valmistanud Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikoos koostöös Edinburghi ülikooliga.

Teine projekt kannab nime FINEST Twins ja selle raames plaanitakse luua targa linna tippkeskus. Keskus hakkab pakkuma innovaatilisi lahendusi linnaprobleemidele energia, transpordi ja planeeringute valdkonnas. Eesmärk on muuta avalikud teenused tõhusamaks ja arendada piiriüleseid teenuseid, rakendades senisest enam IT lahendusi. Projekti on töötanud välja Tallinna Tehnikaülikool ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Soome Aalto Ülikooli jt partneritega.

Euroopa Komisjon on Teaming for Excellence konkursi tingimuseks seadnud riigipoolse pikaajalise huvi olemasolu. Seda peab kinnitama riigi lubadus taotluste edu korral toetada projekte investeeringute ja tegevuskulude katmisega nii EL tõukefondidest kui riigieelarvest.

Haridus- ja Teadusministeerium on esitanud lisataotluse riigieelarve strateegiasse 2017-2020, et taotleda lisavahendeid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia täitmiseks. Lisataotlus sisaldab ühe osana ka teaming-projektide tegevustoetust.

Taustainfo

  • Teaming for Excellence on Horisont 2020 toetusskeem, mille eesmärk on luua koos Euroopa juhtivate teadusasutustega uusi tippkeskusi riikidesse, kelle innovatsioonivõimekus on veel Euroopa tipptasemega võrreldes madal.
  • Lõppvoorus konkureerib 31 projekti erinevatest riikidest, sh kaks projekti Eestist.
  • Kokku rahastatakse 9 projekti, igaühte kuni 15 mln eurot. Sellele peab lisanduma riigipoolne toetus.

Veel uudiseid samal teemal

20.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutsehariduse uus rahastamismudel toob koolidele raha ja stabiilsust juurde

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt võetakse 2018. aastast kasutusele kutseõppe uus rahastamismudel. Rahastamisel ei võeta arvesse enam mitte ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid finantseeritakse õppeasutuste tegevusi ja tulemusi tervikuna, millega kaasneb kutsehariduse rahastamise kasv.

19.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta õppija 2017 on Tarmo Tuuling

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel nimetati aasta õppijaks Tarmo Tuuling Pärnumaalt, aasta koolitajaks tituleeriti Tiina Leosk Tartumaalt, aasta õpiteo tiitel anti Järvamaa Naiste Motivatsioonikohvikule, aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvis OÜ Sakret ja aasta raamatukogu tiitli sai Taebla raamatukogu. Eripreemiad pälvisid raamatukogubuss Katariina Jee ja Vana-Võromaa suitsusaunakombestikku tutvustavad koolitused ja töötoad.