Sa oled siin

Riik jätkab kõrgharidusega spetsialistide tellimist senistel põhimõtetel

3. veebruar 2005 - 0:00

Rakenduskõrghariduses on prioriteetsed õppesuunad tehnikaalad, arvutiteadused, tootmine ja töötlemine, tervis ja isikuteenindus.

Otsustamisel võeti aluseks Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikud arengukavad ning ekspertküsitluse tulemused, samuti lõpetajate valdkondliku jagunemise võrdlus Eesti ja tehnoloogiliselt arenenud riikide vahel.

Kava kohaselt esitab ministeerium tellimuse spetsialistidele järgmises mahus: 2613 rakenduskõrgharidusega spetsialisti, 2500 magistrit-spetsialisti, 620 teadus- ja kutsemagistrit, 245 bakalaureust, 220 doktorit. Lisaks on kuulutatud välja konkurss riigi poolt rahastatud kolmekümnele doktoriõppekohale välisriikide ülikoolides.

Kõrgharidusega spetsialistidele luuakse 170 kohta õppimiseks 1-aastase õppekava järgi, mis annab pedagoogilise pädevuse ja võimaldab asuda tööle õpetajana. Eraldi tellimus esitatakse töötavatele õpetajatele, et võimaldada neil koolis töötamise kõrval omandada õpetaja kvalifikatsioonile vastav haridus või täiendava aine õpetamise pädevus.

Õppeasutustel on õigus vastu võtta riigieelarvelistele kohtadele rohkem üliõpilasi, selleks et katkestajate tõttu ei jääks tellimus täitmata. “Õpinguid kõrghariduse esimesel astmel riigieelarvelisel õppekohal saab alustada vähemalt 6250 keskharidusega noort, mis on üle 50% prognoositavast gümnaasiumilõpetajate arvust,” märkis Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduse ja kõrghariduse osakonna juhataja Jaan Kõrgesaar.

Võrreldes eelmise aastaga väheneb tellimus teadus- ja kutsemagistritele, sest tegu on vanale süsteemile vastava õppega. Üleminekuperiood uutele, kõrgharidusreformi järgsetele õppekavadele lõpeb järgmisel õppeaastal, mil kõik sisseastujad hakkavad õppima uue süsteemi õppekavade järgi.   

Järgmise sammuna alustab Haridus- ja Teadusministeerium läbirääkimisi õppeasutustega õppekohtade osas. Läbirääkimistel lähtutakse õppekavade kvaliteedist, õppe efektiivsusest, rakenduskõrghariduses regionaalsest vajadusest. Lepingud ülikoolidega loodetakse sõlmida  aprillis.

Lisainfo:

Jaan Kõrgesaar
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduse ja kõrghariduse osakonna juhataja
7350 186

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155