Sa oled siin

Riigikutseõppeasutuste ümberkorralduskava sai valitsuse heakskiidu

17. veebruar 2005 - 0:00

Võrgu ümberkorralduste kava eesmärgiks on kavandada selline kutseõppeasutuste ruumiline paiknemine Eestis, mis lähtub ühiskonna vajadustest, tagab koolituse kvaliteedi ja kättesaadavuse ning lähtub ühiskonna võimalustest ja selles kontekstis ressursside võimalikult efektiivsest ja optimaalsest kasutamisest.

„Väikese õpilase arvuga koolide liitmise, ressursside koondamise ja planeerimise ning liigsetest pindadest loobumise tulemusel vabanevad ressursid suunatakse õppekvaliteedi tõstmisse sh panustatakse eelkõige õpetajate motivatsiooni tõstmisesse ja parema õppekeskkonna loomisse,” ütles Raivo Niidas, Koolivõrgu Büroo kutsehariduse osakonna juhataja.

2005. aastal kavandatavad ümberkorraldused:
1)         Jõhvi Ametikooli, Kohtla-Järve Kutsekooli ja Kohtla-Järve Polütehnikumi ühendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuseks;
2)         Õisu Toiduainetööstuse Kooli ühendamine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga;
3)         Viljandi Erikutsekooli tegevuse lõpetamine;
4)         Tallinna Meditsiinikooli ümberkorraldamine rakenduskõrgkooliks;
5)         Tartu Meditsiinikooli ümberkorraldamine rakenduskõrgkooliks.

Õisu Toiduainetööstuse Kooli liitmise otsus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga tehti lähtudes vajadusest parandada koolituse kvaliteeti ja tagada kutsehariduse ressursside (õppejõud, õppebaasid sh õppevahendid ja -seadmed, raha ning aeg) tõhusam kasutamine piirkonnas.

Viljandi Erikutsekooli tegevuse lõpetamine lähtub aastateks 2004-2006 vangla hariduskorralduse arengukavas ette nähtud erikutsekoolide tegevuse lõpetamisest ja õppe üleviimisest piirkonna teistesse õppeasutustesse, millega saavutatakse kinnipeetavatele korraldatava õppetöö kvaliteedi tõus ning vanglates ja väljaspool vanglaid antava hariduse kvaliteedi ühtlustumine.

Tartu ja Tallinna Meditsiinikoolid korraldatakse ümber Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolideks õppetöö efektiivsuse tõstmiseks ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks ning seepärast, et õeõpet ja ämmaemanda õpet tuleb läbi viia rakenduskõrgkoolis.

Lisainfo:
Raivo Niidas, kutsehariduse osakonna juhataja
HTM Koolivõrgu Büroo
628 1251, raivo.niidas@hmb.ee


Age Rosenberg, ekspert
Teabekorralduse osakond
7350 153, age.rosenberg@hm.ee