Sa oled siin

Riigieksamitulemusi vaidlustati vähem kui mullu

13. juuli 2005 - 0:00

Tavapärasest vähem oli ka neid koolilõpetajaid, kes pöördusid eksamitulemusi puudutavate küsimustega Haridus- ja Teadusministeeriumi poole telefonitsi või e-posti teel.

Vaiete vähenemise põhjusi võib olla mitmeid. Tõenäoliselt üks põhjus on see, et koolilõpetajad on hakanud tõsisemalt kaaluma vaide esitamist mõttekust. Valdava enamuse tööde tulemustest jätab apellatsioonikomisjon muutmata, vaidlustamine võib lõppeda ka hinde langetamisega. Seetõttu on vähenenud nö igaks juhuks apelleerijate hulk.
Samuti võis tänavu vaiete vähenemist soodustada laialdane lävendipõhine vastuvõtt ülikoolidesse – ilmselt loobusid paljud koolilõpetajad tulemuste vaidlustamisest neil juhtudel, kui eksamipunktide arv ületas selgelt lävendi või jäi lävendist väga palju alla.

Sarnaselt eelmiste aastatega vaidlustati kõige enam kirjandi tulemusi. Eestikeelse kirjandi hinnet vaidlustas 10 156 eksaminandist 2,8% (283 vaiet) ja venekeelse kirjandi hinnet 3964 eksaminandist 2,9% (116 vaiet). Ajalooeksami hinnet vaidlustas 2872 eksaminandist 2,6% (74 vaiet), matemaatikaeksami hinnet 7567 eksaminandist 1,3% (95 vaiet). Teiste eksamiainete – inglise keel, eesti keel teise keelena, bioloogia, keemia, füüsika, saksa keel, vene keel, ühiskonnaõpetus, prantsuse keel ja geograafia – tulemusi vaidustati vähem.

Komisjon on läbi vaadanud kõik vaidlustatud riigieksamitööd ja teinud otsused, mis on juba jõudnud või jõuavad lähipäevil posti teel avalduste esitajateni.

Vaidlustatud tulemustest tõsteti hinnet 108 juhul ehk 15,7% apellatsioonide esitajatel. Hinnet langetati 18 juhul ehk 2,6% apellatsioonide esitajatel.

Apellatsioonikomisjon võttis avaldusi vastu 20. juunist 5. juulini.


Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155