Sa oled siin

Riigieksamite tulemused selgunud

20. juuni 2005 - 0:00

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastas riigieksamitunnistused kokku 22 051-le eksaminandile, nende hulgas 21 079-le kooliõpilasele ja 972-le gümnaasiumi varemlõpetanule. Eksamisoorituste arv suurenes eelmise aastaga võrreldes enam kui 1000 võrra    2005. aasta eksamiperioodil sooritati ja hinnati kokku 55 758 eksamitööd.

Alates 2002. aastast on gümnaasiumilõpetajatele eksamite sooritamise künniseks olnud 20 punkti. Käesoleval aastal gümnaasiumi 12. klassi lõpetajatest kogusid alla 20 punkti kolmel eksamil 4, kahel eksamil 41 ja ühel eksamil 477 eksaminandi ehk kokku 522 eksaminandi. Võrreldes eelmise aastaga vähenes oluliselt eksamitööde tühistamiste arv. Käesoleval aastal tühistati eksamikorra rikkumise tõttu kolme õpilase eksamitööd, mahakirjutamisi 2005. aasta eksamiperioodil ei tuvastatud.

Eksaminandil, kes ei ole rahul lõpueksami tulemusega, on õigus kümne tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile avaldus oma riigieksamitulemuse läbivaatamiseks. Riigieksamite lõplik statistika avaldatakse Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehel pärast apellatsiooniperioodi lõppu.


Lisainformatsioon:
Andres Ääremaa
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
646 1620


Tarmu Kurm
teabekorralduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154