Sa oled siin

Riigi toetus TÜ Teaduskoolile kasvab

3. veebruar 2005 - 0:00

Toetuse eesmärk on teaduskooli kujundamine andekate laste ning haridusprogrammide arenguga tegelevaks keskuseks, kus saaksid täiendõpet õpilased ja õpetajad ning nõustamist lapsevanemad.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets rõhutas, et kõigile õpilastele peab olema kättesaadav võimetekohane haridus. „Õpilase individuaalsust arvestav õpe nõuab täiendavaid ressursse,” ütles Maimets. “Vajalik on anda tuge nii õpiraskustega õpilastele kui neile, kes on andekad. Ka andekas laps on hariduslike erivajadustega õpilane.”

TÜ Teaduskooli eesmärk on andekate kooliõpilaste õpi- ja teadushuvi rahuldamine koolitus- ja huvialategevuse kaudu, samuti õpilastele hea ettevalmistuse andmine sihipäraseks akadeemiliseks eneseteostuseks kõrgkoolis. “Selle eesmärgi täitmine toimub läbi olümpiaadide, ainevõistluste, õpilaste täienduskoolituse,” ütles TÜ Teaduskooli direktor Viire Sepp. “Teaduskool on kasvamas andekate laste haridusprogrammide arenduse ning pedagoogiliste ja psühholoogiliste küsimustega tegelevaks keskuseks.”

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155