Sa oled siin

Riigi toetus noortelaagritele suureneb viiendiku võrra

18. jaanuar 2005 - 0:00

“Noortel peab olema võimalik veeta vaba aega sisukalt ja otstarbekalt. Noortelaagrite ja töömalevate senisest suurema toetamisega me pakume noortele rohkem valikuid ja võimalusi,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets.

Riigi toetus on mõeldud eelkõige selleks, et lastekodulaste ja vähekindlustatud perede lapsed saaksid osaleda laagritegevustes. Samuti toetab riik töömalevaid. “Suvise laagritegevuse ja töötamise ühildamise võimaluste otsimine on esile tõusnud just viimastel aastatel,” märkis Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosaokonna peaekspert Aare Vilu. “Huvi on ilmutanud nii noored ise kui avaliku sektori, kohalike omavalitsuste ja riigi esindajad.”
 
Riigi toetusest saab kasu umbes 35 tuhat noort, kes soovivad suvevaheaega laagris või töömalevas käimisega põnevamaks muuta.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt on saanud tegevusloa ligi kolmkümmend noortelaagrit. Lisaks neile tegutsevad aktiivselt ka erineva suunitlusega projektlaagrid, kes kasutavad olemasolevate laagribaaside kõrval mitmesuguseid ühistegevuseks sobivaid kohti.

Projektlaagrite korraldajad saavad taotleda toetust kuni 1. veebruarini Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu. Toetuse saamise tingimused, taotluse vorm ja muu info on kättesaadav veebilehel http://www.noortelaagrid.edu.ee/. Toetus eraldatakse laagri korraldajale, kellega sõlmitakse vastav leping. Toetust saanud laagrite puhul on lastevanemate rahaline panus väiksem – sama päevade arvu laagris viibiva noore eest peab lapsevanem tasuma vähem. Toetuse saajad selguvad märtsis.

Kogu laagreid puudutav informatsioon, alates seadustest kuni praktiliste juhtnöörideni on veebilehel www.noortelaagrid.edu.ee elektrooniliselt kätte saadav. Samalt aadressilt leiavad alates märtsikuust selle suve laagrivahetuste kohta vajaliku info nii lapsevanemad kui noored ise.


Lisainfo:

Aare Vilu
Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna peaekspert
7350 218

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155