Sa oled siin

Reps: kriisidega toimetulekul sõltume teadlastest

14. oktoober 2020 - 10:28

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Riigikogus teaduspoliitika konverentsil, et Eesti teadlaste initsiatiiv ja tegevus on olnud koroonakriisi ohjamisel suureks abiks poliitikutele ning aidanud Eestil võimalikult hästi toime tulla keerulistes oludes.

„Poliitikutena oleme täitnud ühiskonna ühe suure ootuse, esmakordselt kasvab teadus- ja arendustegevuse riigieelarveline rahastus 1 protsendini SKPst. Kuid tähtsam kui summa ise, on see, mida ja kuidas me selle rahaga ette võtame,“ rääkis Reps. „Tänased proovikivid – olgu selleks siis koroonakriis, rohepööre või sotsiaalne ebavõrdsus – ei lahene peenhäälestusega. Kriisidega toimetulek nõuab märksa enamat – põhimõttelisi muutusi nii inimeste käitumises, ühiskonna toimemudelites kui majanduse struktuuris. Need aga eeldavad ajast ees olevaid tippteadmisi ja -oskusi.“

Minister märkis, et ehkki tahame olla riikide seas, kes veavad eest Euroopa või isegi maailma digi- ja rohepööret, ei suuda Eesti-sugune väikeriik rahastamise mahu poolest kuidagi võistelda rikaste suurriikidega. „Kuid meie teha on, kuivõrd suudame oma eelised enda kasuks pöörata,“ sõnas Mailis Reps. „Meie trumbid on nutikus, julgus ja kiirus – just need annavad Eestile võimaluse uusi teadussaavutusi ja tehnoloogiaid katsetada ning olla maailmas esirinnas. Seda saab võimaldada vaid kvaliteetne ja mõjus teadus- ja arendustegevus, nii avalikus kui erasektoris, ning sellele tuginev ja seda toetav kõrgharidus.“  

Minister Mailis Reps lisas, et teaduse mõju suurendamiseks ühiskonnas peame soodustama teadlaste liikumist ettevõtetesse ja vastupidi. „Samas ei tohi me teaduse majandusliku mõju kasvatamise tuhinas ära unustada, et uued ideed ja avastused sünnivad tänu tippteadusele ning teadlaste vabadusele uurimissuundade, metoodikate ja lähenemisviiside valikul. Ehkki mõnikord võib tunduda, et kõik täna teaduses tehtav ei ole ühiskonna vaatest asjakohane, võib see osutuda vägagi oluliseks homsete väljakutsete valguses. Seda on näidanud meile koroonakriis,“ rääkis minister Reps.

Minister rõhutas teaduse lipulaevade toetamise tähtsust – olgu need siis inimesed, asutused või koostöövõrgustikud. „Peame kujundama teadlaskarjääri paindlikuks ja võimalusterohkeks ning tagama akadeemilisele personalile motiveeriva töötasu,“ ütles Mailis Reps. „Haridus- ja Teadusministeerium teeb selleks kõik võimaliku – suuname lisaraha noorteadlaste järelkasvu kindlustamisse. Ka kõrghariduse tegevustoetuse viie protsendi suurune kasv on abiks akadeemilise järelkasvu ja õppejõudude palga konkurentsivõime tagamisel.“

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutsume osalema kordusuuringu „Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus“ tulemuste avalikul esitlusel

Kordusuuringu "Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus" 2021. aasta tulemuste avalik esitlus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel 9. detsembril kell 14–17. Uuringutulemuste tutvustamisele järgneb arutelu.

30.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest

Koolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, oli 28.11 seisuga 86 (28 võrra vähem kui nädal tagasi) ja neis kolletes on kokku 982 õpilast (476 võrra vähem kui eelmisel nädalal). Viimasel 10 päeval on koolikolletesse lisandunud 179 nakatunut (sh nii lapsed kui täiskasvanud), mida on 76 võrra rohkem kui nädal tagasi.