Sa oled siin

Reps: kriisidega toimetulekul sõltume teadlastest

14. oktoober 2020 - 10:28

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Riigikogus teaduspoliitika konverentsil, et Eesti teadlaste initsiatiiv ja tegevus on olnud koroonakriisi ohjamisel suureks abiks poliitikutele ning aidanud Eestil võimalikult hästi toime tulla keerulistes oludes.

„Poliitikutena oleme täitnud ühiskonna ühe suure ootuse, esmakordselt kasvab teadus- ja arendustegevuse riigieelarveline rahastus 1 protsendini SKPst. Kuid tähtsam kui summa ise, on see, mida ja kuidas me selle rahaga ette võtame,“ rääkis Reps. „Tänased proovikivid – olgu selleks siis koroonakriis, rohepööre või sotsiaalne ebavõrdsus – ei lahene peenhäälestusega. Kriisidega toimetulek nõuab märksa enamat – põhimõttelisi muutusi nii inimeste käitumises, ühiskonna toimemudelites kui majanduse struktuuris. Need aga eeldavad ajast ees olevaid tippteadmisi ja -oskusi.“

Minister märkis, et ehkki tahame olla riikide seas, kes veavad eest Euroopa või isegi maailma digi- ja rohepööret, ei suuda Eesti-sugune väikeriik rahastamise mahu poolest kuidagi võistelda rikaste suurriikidega. „Kuid meie teha on, kuivõrd suudame oma eelised enda kasuks pöörata,“ sõnas Mailis Reps. „Meie trumbid on nutikus, julgus ja kiirus – just need annavad Eestile võimaluse uusi teadussaavutusi ja tehnoloogiaid katsetada ning olla maailmas esirinnas. Seda saab võimaldada vaid kvaliteetne ja mõjus teadus- ja arendustegevus, nii avalikus kui erasektoris, ning sellele tuginev ja seda toetav kõrgharidus.“  

Minister Mailis Reps lisas, et teaduse mõju suurendamiseks ühiskonnas peame soodustama teadlaste liikumist ettevõtetesse ja vastupidi. „Samas ei tohi me teaduse majandusliku mõju kasvatamise tuhinas ära unustada, et uued ideed ja avastused sünnivad tänu tippteadusele ning teadlaste vabadusele uurimissuundade, metoodikate ja lähenemisviiside valikul. Ehkki mõnikord võib tunduda, et kõik täna teaduses tehtav ei ole ühiskonna vaatest asjakohane, võib see osutuda vägagi oluliseks homsete väljakutsete valguses. Seda on näidanud meile koroonakriis,“ rääkis minister Reps.

Minister rõhutas teaduse lipulaevade toetamise tähtsust – olgu need siis inimesed, asutused või koostöövõrgustikud. „Peame kujundama teadlaskarjääri paindlikuks ja võimalusterohkeks ning tagama akadeemilisele personalile motiveeriva töötasu,“ ütles Mailis Reps. „Haridus- ja Teadusministeerium teeb selleks kõik võimaliku – suuname lisaraha noorteadlaste järelkasvu kindlustamisse. Ka kõrghariduse tegevustoetuse viie protsendi suurune kasv on abiks akadeemilise järelkasvu ja õppejõudude palga konkurentsivõime tagamisel.“

Veel uudiseid samal teemal

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetus andis pea 130 000 lapsele ja noorele võimaluse osaleda huvitegevustes

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas erakorraliselt kriisitoetusmeetmena erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujatele üle 5,7 miljoni euro. Tänu sellele said arendavatest võimalustest osa 128 325 last ja noort.

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Meediapädevuse nädal pakub tuge infomüras orienteerumisel

Täna algab üle-eestiline meediapädevuse nädal, mille eesmärk on juhtida tähelepanu info ülekülluses tekkivatele probleemidele ja aidata lahenduste leidmisel.