Sa oled siin

Reps: koduste koolitöödega seonduv vajab ühiskondlikku debatti

9. veebruar 2018 - 14:37
Minister Reps Haridusjuhtide Aastakonverentsil

Täna Pärnus toimunud iga-aastasel haridusjuhtide aastakonverentsil rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps ühiskondliku debati vajalikkust koduste koolitööde üle.

„Kodused koolitööd on üks õpimeetod, mida Eesti koolides kasutatakse väga laialdaselt, kuid selle poolt ja vastu on erinevaid argumente. Vaja on laiemat ühiskondlikku arutelu koduste koolitööde vajalikkuse üle,“ sõnas minister Reps. Ministri hinnangul on kõige olulisem kaaluda, mis muutuks kui koduseid koolitöid ei antaks. „Oluline on mõtestada, kas koduste koolitööde kaotamisel tekib ka puudujääk õpilaste teadmistes,“ kommenteeris minister.

Mailis Repsi hinnangul on koduste koolitööde suurimad vastased lapsevanemad, kel tõesti pole sageli võimalust lapsega õhtuti üheskoos õppida, kuid suurimad pooldajad koolid.  Minister toonitas, et tuleb leida tasakaal osapoolte vahel – olgu selleks siis näiteks iseseisva töö tegemine koolis pärast tunde või õppekavade ümbervaatamine ja sellest tuleneva koormuse vähendamine, et tunnis saaksid kõik vajalikud teemad käsitletud.

Valitsuse eesmärgiks on jätkuvalt haridusvaldkonna senisest parem rahastamine

Minister Reps rõhutas kohalike omavalitsuste toetamise olulisust haridusvaldkonnas. „Valitsuse panus haridusvaldkonda on oluliselt paranenud, eelkõige õpetajate palkade osas ning meie prioriteet on seda veelgi suurendada,“ sõnas minister Reps. „Omavalitsustele eraldatav tegevuskulude toetus üleshariduskoolide pidamiseks kasvab sel aastal enam kui 60 miljonit eurot, lisaks eraldatakse samas mahus vahendeid kuni 2021. aastani lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks,“ tõi ta esile olulisema.

Ühe kesksema teemana käsitleti konverentsil õpetaja elukutse ja koolijuhtide koormusega seonduvat. Minister Reps toonitas õpetajakutse ühiskondliku väärtustamise olulisust ning tunnustas täienduskoolituse abil õpetajakutse omandanuid. Samuti on oluline koos koolide ja omavalitsustega leida parimad lahendused ning leida ühiselt võimalused olemasolevate ja lisanduvate ressursside nutikamaks kasutamiseks.

Pärnus toimus eile ja täna iga-aastane Haridusjuhtide Aastakonverents, mis inspireerib ja innustab haridusvaldkonna võtmeisikuid hariduselu arendamisel.

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.