Sa oled siin

Rahvusvahelised tippeksperdid: Eesti teadus vajab rohkem raha ja ettevõtluskoostööd

11. september 2019 - 11:09

Täna tutvustasid rahvusvahelised eksperdid Tallinnas Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raportit, mis suures osas kinnitab Eesti seniste suundade õigsust ja juba algatatud tegevuste vajalikkust. Ekspertide hinnangul tuleb Eestis oluliselt tihendada teadusasutuste ja ettevõtete koostööd, toetada innovatsiooni ettevõtluses ning panna paika realistlik siht teaduse riigieelarvelise rahastamise suurendamisel.

Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimandi sõnul langevad rahvusvahelise raporti paljud soovitused kokku tegevustega, mis on Eestis juba käima lükatud. „Näiteks toetame teadlaste ja ettevõtjate koostööprojekte ning uue kõrgharidusseadusega oleme kaasajastamas ülikoolide juhtimist,“ ütles Reimand ja lisas, et teaduse rahastamise kokkulepetest kinnipidamine on kõigi osapoolte ühine vastutus.

Euroopa Komisjoni asepeadirektori Signe Ratso sõnul tõusis Eesti juunis avaldatud innovatsiooni tulemustabelis esimest korda tugevate innovaatorite hulka, olles 12. kohal, kuid jäädes siiski alla Euroopa keskmisele. „Ma usun, et Euroopa Liidu toel valminud põhjalik analüüs oma praktiliste soovitustega annab suurepärase aluse Eestile oma teaduse ja innovatsiooni edasisel ümberkorraldamisel nii, et see tulevikus veelgi paremini vastaks Eesti inimeste ja majanduse huvidele,“ lisas Ratso.

Riigikantselei strateegidadirektor Henry Kattago märkis, et riigi selgemate sotsiaalmajanduslike prioriteetide ja temaatiliste eesmärkide seadmiseks annavad hea võimaluse strateegia „Eesti 2035“ koostamise käigus sõnastatud arenguvajadused. „Läbi nende saame defineerida proovikivid ja asuda otsima lahendusi, mida Eesti ühiskond teaduskogukonnalt ootab,“ ütles Kattago. „Olgu selleks elanikkonna vananemisest tulenevad mured, energeetika valdkonnas süsinikuneutraalsete tehnoloogiate arendamine või kvaliteetsema avaliku elukeskkonna kujundamise võimalused.“ 

Ekspertide viis peamist soovitust

Rahvusvahelised eksperdid tunnustavad Eesti poliitilist sihti ja erakondade ülest kokkulepet jõuda teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) riigieelarvelises rahastamises 1%-ni SKP-st, kuid väljendavad muret, et tegelikkuses ei ole sihile palju lähemale jõutud. Ekspertide hinnangul tuleks edaspidi raha eraldamisel pöörata senisest enam tähelepanu teadus- ja arendustegevusele ettevõtetes ning parandada teadus- ja arendustegevuse alast koostööd ja koordineerimist ministeeriumide vahel.

Ekspertide hinnangul tuleks Eestil kujundada oma selged temaatilised eelistused, arvestades nii nutika spetsialiseerumise strateegiat kui ka Eesti vajadusi ja majanduslikku potentsiaali globaalsete väljakutsete lahendamistel. Temaatiliste eelistuste kujundamisse soovitatakse kaasata teadlased, ettevõtjad, kodanikeühendused ja teised huvirühmad.

Eksperdid soovitavad Eestis luua mitmete Euroopa riikide eeskujul innovatsiooniagentuuri, mis toetaks teadus- ja arendustegevust ettevõtetes, ning arendada välja ettevõtete vajadusi arvestava innovatsiooniteenuste paketi.

Samuti soovitavad eksperdid tugevdada Eestis teadmussiirde vahendajaid ehk organisatsioone, kes aitavad teadustulemusi viia ettevõtlusele lähemale ja leida ettevõtetele sobivaid teadmuspõhiseid lahendusi. Eksperdid tõdevad, et Eesti on liiga väike, et üles ehitada üks paljude erinevate tehnoloogiate arendamisega tegelev keskus nagu Soomes või Norras, ning leiavad, et tugevdada tuleks ülikoolide teadmussiirde üksusi ja kaaluda ülikoolide ülese üksuse loomist.

Ekspertide hinnangul tuleks korrastada ülikoolide vahelist tööjaotust ning kaasajastada ka ülikoolide juhtimist, et need vastaks paremini ühiskonna vajadustele, näiteks kaasata nõukogudesse rohkem kõrgkooli väliseid liikmeid, nii nagu on kavandatud äsja jõustunud kõrgharidusseaduses.

Raporti terviktekst on kättesaadav SIIN

Taustainfo

Rahvusvahelise hindamise peamiseks eesmärgiks oli saada sõltumatu hinnang Eesti TAI süsteemile ning praktilisi soovitusi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühise teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia väljatöötamiseks aastateks 2021-2035.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.