Sa oled siin

Rahvuskaaslaste programm toob Eestisse õppima veel viis väliseesti noort

18. mai 2004 - 0:00

Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutasid idaaladel elavatele eesti päritolu noortele välja stipendiumikonkursi õpinguteks Eesti kõrgkoolides. Konkurss lõpeb 21. juunil, mil selguvad sügisest õppima asuvate noorte nimed.

Eestis õppida soovivad noored võivad valida sobiva eestikeelse eriala bakalaureuse- või magistriõppe mistahes Eesti kõrgkoolis. Üliõpilaste valikukriteeriumideks on lisaks õppeedukusele eesti keele oskus, päritolu ja motiveeritus, jälgitakse ka eri paikkondade esindatust.

Programmi vahenditest kaetakse nende ülalpidamisega seotud kulud, sealhulgas transpordikulud kodukohta ja tagasi kahel korral aastas, elatusraha kuni õpingute lõpuni ning stipendium. Tänavu on Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarves viie noore koolitamiseks ette nähtud  pool miljonit krooni.

Väliseesti noorte akadeemilise hariduse kohustuslikuks osaks on eesti kultuuri ja ajaloo tundmaõppimine ning eesti keele süvaõpe üheaastasel intensiivkursusel.

2002. ja 2003 aastal võeti Eesti avalik-õiguslikesse kõrgkoolidesse õppima kokku 10 eesti noort endise NSV Liidu territooriumilt. Väliseesti noored õpivad Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Põllumajandusülikoolis, Muusikaakadeemias ja Kunstiakadeemias. Valitud erialadeks on näiteks algklasside õpetaja, turism, dirigent, kunstiõpetaja, ajakirjandus.

Rahvuskaaslaste programm on suunatud väljaspool Eestit elavatele eestlastele. Programmi põhieesmärgiks on elujõuliste väliseesti kogukondade väljaselgitamine ning nende järjepidev toetamine. Muuhulgas on programmi tegevusvaldkondadeks eesti keele ja kultuuri õpe väliseesti kogukondades, laste ja noorte suvelaagrid Eestis, perioodika ja ilukirjanduse saatmine Eestist, tagasiränne Eestisse, väliseesti noorte kõrgkooliõpingud.

Lugupidamisega
Marja Kuusk
suhtekorraldustalituse nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 152