Sa oled siin

Rahvuskaaslaste programm on enim mõjutanud eesti keele õppe kättesaadavust välismaal

23. august 2018 - 10:42

Valitsus tutvus Rahvuskaaslaste programmi viimase nelja aasta tulemustega ning kiitis heaks järgnevateks aastateks kavandatud tegevused. Kõige enam on paranenud programmi toel eesti keele õppe kättesaadavus välismaal, järgnevatel aastatel laiendatakse Üleilmakooli ja teisi e-õppe võimalusi veelgi.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et vajadus panustada eesti keele õppesse ja eestikeelsesse haridusse välismaal süveneb, sest välismaal elavate eesti päritolu laste arv kasvab jätkuvalt. „Soovime, et nende laste side Eestiga ei katkeks,“ ütles Reps. „Eesti keele oskuse säilitamine ja arendamine on hädavajalik, et inimestel oleks lihtsam mingil eluetapil Eestisse tagasi tulla.“

Rahvuskaaslaste programmi vahearuanne näitab, et senised tegevused on enim mõjutanud eesti keele õppe kättesaadavust ja korraldust ning kultuuri ja eestluse säilitamist välismaal. 2017. aastal toetati programmist 63 õpetuskohta, mille hulgas olid nii üldhariduskoolid, pühapäevakoolid kui lasteaiad ning kus õppis kokku 3700 last. 2013. aastal sai programmist toetust 50 õpetustkohta ning nendes õppivaid lapsi oli kokku 3200. Eelmisel aastal osales täienduskoolituses rohkem kui sada välismaal töötavat eesti keele õpetajat ehk kaks korda rohkem kui nelja aasta eest. 

Rahvuskaaslaste programmi toel alustas välismaal elavate eesti laste e-kool Üleilmakool, kus 2017/2018. õppeaastal õppis 170 õpilast 21 riigist.

Avatud on uue e-kursuse Keeletee (www.keeletee.ee) esimesed peatükid. Inglise ja vene keele baasil eesti keele B1-taseme ehk iseseisva keelekasutaja e-kursus Keeletee on nii Eestis kui ka välismaal elavatele eesti keele õpet vajavatele inimestele tasuta kasutamiseks.

Uue algatustena käivitati 18-26-aastastele väliseesti noortele mõeldud noortevahetus. Iga aasta märtsis toimuvad Eestis ning välismaal eesti keele õpetajate koolituspäevad.

Järgnevatel aastatel laiendatakse veelgi eesti keele õppe võimalusi välismaal. Toetatakse Üleilmakooli ja teisi e-õppe rakendusi ning panustatakse keelekeskkonnas toimuvaid kui kõige paremaid tulemusi andvaid tegevusi, näiteks eesti keele ja meele laagreid ning noortevahetusi.

Taustainfo

  • Rahvuskaaslaste programmi eesmärk on tugevdada välismaal elavate eestlaste sidet Eesti ja eesti kultuuriga.
  • Aastatel 2014-2017 panustas riik programmi 3,44 mln eurot, millest 2,51 mln eurot tuli Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest ning 859 tuhat eurot Kultuuriministeeriumi, 40 tuhat eurot Riigikantselei ning 30 tuhat eurot Siseministeeriumi eelarvest.
  • 2018. aastal on eelarve ligi 975 tuhat eurot ning aastatel 2019 ja 2020 ligi 855 tuhat eurot.

Veel uudiseid samal teemal

17.05.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Gruusia pealinna rajatakse Eesti kool

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets arutas Tbilisis Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri ja spordiministeeriumi aseministri Irina Abuladzega kahe riigi hariduskoostööd, muuhulgas oli juttu ideest asutada Eesti ettevõtjate algatusel Gruusia pealinnas uus kool.

15.05.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Populaarne raadiosaatesari Keelekõdi pakub tuge eesti keele õppeks

Terve aasta jooksul saab esmaspäeviti võtta osa Raadio 4 poolt pakutavast eesti keele tunnist, mis aitab kuulajatel rikastada ja lihvida oma eesti keele oskust. Tunnid on pälvinud õppijate heakskiidu - igat saadet kuulab keskmiselt 20 000 inimest.