Sa oled siin

Projekt Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses lõpeb konverentsiga

7. detsember 2004 - 0:00

Kaks aastat tagasi alanud koostööprojekti eesmärk oli luua  tingimused uusimmigrantide ja võõrtööliste lastele hariduse andmiseks Eestis, tingimuste loomise kohustus tulenes Euroopa Liidu liikmestaatusest.

Projekti raames valmisid uusimmigrantide laste hariduskorraldust tutvustav dokument, koostati õpetajakoolituskursuse programm kõrgkoolides ning algtaseme eesti keele tööraamat ja õpetaja käsiraamat.

Konverentsil esinevad ettekannetega rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja Humanitaarinstituudi professor Mikko Lagerspetz. Koostööprojekti tutvustavad Tiina Kivirand Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Hollandi koostööpartneri Sardes Educational Services esindaja Jeroen Aarsen. Konverentsi raames toimub ka Ülle ja Mart Rannuti poolt koostatud eesti keele õppimise tööraamatu esitlus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel õpib praegu eesti koolides ligi viis tuhat õpilast, kelle kodune keel ei ole eesti ega vene keel. Koole, kus sellised lapsed õpivad, on peaaegu igas maakonnas, kokku rohkem kui 120.

Koostööprojektis osalesid Haridus- ja Teadusministeerium, Sardes Educational Services (Holland, Utrecht), Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Tartu Ülikool, Tallinna Pedagoogikaülikool, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning Tartu ja Tallinna linnavalitsus.

Lisainfo:

Maie Soll
Haridus- ja Teadusministeeriumi muukeelse hariduse nõunik
Telefon 7 350 229

Marika Flaur
Integratsiooni Sihtasutuse projektijuht
Telefon 65 97 023

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
Telefon 7 350 155