Sa oled siin

PRESSIKUTSE: alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõud tutvustav pressikonverents

29. aprill 2022 - 14:44

Head ajakirjanikud!

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõud tutvustava pressikonverentsi 4. mail kl 11 ministeeriumi Tartu esinduses (Munga 18). Pressikonverentsi on võimalik jälgida ka veebis.

Suuremad muudatused alushariduses puudutavad õpetajate ja lasteaiajuhtide kvalifikatsiooninõuete tõstmist ning kõigi alates 3-aastaste laste rühmade eestikeelsele õppele üleminekut viie aasta pärast. Nendest ja teistest alushariduse valdkonda ees ootavatest uuendustest annavad pressikonverentsil ülevaate ministeeriumi alushariduse valdkonna juht Triin Rass, kaasava hariduse valdkonna nõunik Piret Liba ja Tartu LV alushariduse valdkonna juht Kaspar Kreegimäe, lasteaedu esindab Kohila lasteaed Sipsiku direktor Kristina Mägi.

Palume oma kohaletulekust või veebis osalemisest teada anda: press@hm.ee

Valitsus kiitis alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu heaks ning saatis selle Riigikogusse. Uus seadus koondab lasteaiad ja -hoiud ühte süsteemi, mis võimaldab parandada alushariduse kättesaadavust ning kvaliteeti. Seaduse jõustumisel tuleb kohalikel omavalitsustel pakkuda kõigile soovijatele kahe kuu jooksul lasteaia või -hoiukoht, samuti peavad lasteaiad edaspidi sarnaselt üldhariduskoolidega määrama hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatori. Seaduse eelnõu järgi tuleb alushariduses tagada kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks. Samuti muutuvad edaspidi töötajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded. Seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022. Oluliste muudatuste elluviimiseks kehtestatakse üleminekuaeg. Muutuvaid kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata töötajatele kuni 1. septembrini 2027. Lastehoidudel on aega oma tegevuse vastavusse viimiseks seaduse nõuetega kuni 31. augustini 2025 ning tegevuskava koostamiseks on aega kuni 31. augustini 2023.

Veel uudiseid samal teemal

19.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti tudengid on oodatud osalema üle-euroopalises üliõpilaste eluolu uuringus

Eesti osaleb 2022. aastal üle-euroopalises üliõpilaste küsitlusuuringus Eurostudent, mida viiakse ellu kaheksandat korda. Kuni juunini saavad Eesti üliõpilased anda oma panuse Eesti kõrghariduspoliitika arendamisse, vastates oma eluolu, sissetulekute, töötamise, COVID-19 pandeemia mõju, digioskuste jm kohta.

17.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: õpetaja töötasu peab olema konkurentsivõimeline võrdluses Eesti keskmise palgaga

Haridus- ja Teadusminister Liina Kersna kohtus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega, et alustada konsultatsioone üldhariduskooli õpetaja 2023. aasta töötasu alammäära teemal.