Sa oled siin

Põhjamaade Ministrite Nõukogu avab uue haridusvaldkonnale suunatud stipendiumiprogrammi

19. jaanuar 2004 - 0:00

Programm Nordplus Neighbour kasvas välja aastaid edukalt toiminud ülikoolide ja mittetulundusühingute vaheliste võrgustike toetusprogrammist Nordic Grant Scheme. Käivituva stipendiumiprogrammi eesmärk on arendada jätkusuutlikke koostöösidemeid Põhjamaade, Baltimaade ning Loode-Venemaa haridus- ja teadusasutuste ning mittetulundusühingute vahel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esinduse nõunik Madis Kanarbiku sõnul on uue programmi puhul aga olulisim selle laienemine üldharidus- ja kutsekoolidele. Kanarbiku sõnul loodetakse viimaste kaasamisega aidata kaasa Põhja- ja Baltimaade ühtse haridusruumi kujunemisele ka kõrgharidusest madalamatel tasemetel.

Nordplus Neighbour toetab koostöövõrgustikke, kus nelja partneri hulgas osalevad kahe Põhjala riigi asutuse kõrval ka vähemalt kaks haridus- ja teadusasutust või täiskasvanukoolitusega tegelevat mittetulundusühingut Baltimaadest ja/või Loode-Venemaalt. Programmi kogueelarve on 2004. aastal 10 miljonit taani krooni. Otsused projektide finantseerimise kohta teeb Põhja- ja Baltimaade ning Loode-Venemaa vastava valdkonna spetsialistidest koosnev ekspertgrupp.

Stipendiumiprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 1.märts 2004.

Lisainformatsioon:
Madis Kanarbik
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus Eestis
Tel: 7 423 625
GSM: 050 46 570
e-post: madis@nmr.ee
kodulehekülg: www.nmr.ee .

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus Eestis
Kristina Hallik
Avalike suhete nõunik
Tel: 627 31 03
GSM: 052 75 208

Ave Lauringson
Suhtekorraldustalitus
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 07 350 153
GSM: 052 04 700