Sa oled siin

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

9. juuli 2020 - 10:36

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on B2-tasemel lõpueksami sooritamine kauaoodatud võimalus, mis toetab õpilaste motivatsiooni ning aitab vältida eksamite dubleerimist. "Nüüd on tublidel õpilastel, kelle eesti keele oskus on nõutavast kõrgem, võimalik saada koos põhikooli lõpudokumentidega ka seda kinnitav tunnistus. Julgustan õpilasi juba enne põhikooli lõpuklassi oma keeleoskust proovile panema ning keeleõppes suuremaid eesmärke seadma," sõnas Reps.

Seni on õpilastel olnud võimalik sooritada põhikoolis riiklikus õppekavas nõutav eesti keele kui teise keele lõpueksam üksnes B1-tasemel. Seega juhul, kui noor oskas eesti keelt kõrgemal tasemel ning isegi siis, kui tal oli vastav tasemetunnistus, pidi ta põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-taseme lõpueksami. Nüüd aga saavad õpilased soovi korral juba 7. või 8. klassis sooritada koos põhikooli lõpetajatega B1-taseme eksam ning 9. klassis koos gümnaasiumi lõpetajatega B2-taseme eksam. Juhul, kui B2-taseme eksamil jääb õpilasel keeletase saavutamata (ehk ta saab eksamil alla 60 punkti), saab ta põhikooli lõpetada varasemalt sooritatud B1-taseme eksami tulemusega.

Järgmisel õppeaastal on üleminekuperiood, mil õpilane saab omal initsiatiivil sooritada B2-tasemeeksami ning vastava tunnistuse koolile esitada. Sellisel juhul ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-tasemel lõpueksamit.

Teine määruse muudatus näeb ette, et edaspidi hakatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kandma andmeid ujumise algõpetuse läbimise kohta. Põhikooli riikliku õppekava kohaselt peavad kõik õpilased, kes asusid õppima alates 2017/18 õppeaastast, omandama I kooliastme lõpuks ujumisoskuse. Tänavu lõpetasid I kooliastme esimesed uue ujumise algõpetuse programmi järgi õppinud lapsed. Muudatusega luuakse võimalus ujumisõpetuse andmeid registrisse kanda ning tulevikus saab EHISest andmeid selle kohta, mitu ujumistundi on õpilane läbinud ja mis tasemel on tema ujumisoskus.

Kolmas muudatus annab enne 2004. aastat väljastatud lõpudokumentide omanikele võimaluse taotleda nende EHISesse kandmist. Eestis väljastatud lõpudokumentide puhul lisab lõputunnistusi registrisse dokumendi väljastanud õppeasutus või tema õigusjärgne ning välismaal väljastatud lõputunnistuste puhul lisab andmed EHISesse ENIC/NARIC keskus.

Veel uudiseid samal teemal

02.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna: Õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel

Tänasel UNESCO kõrgetasemelisel õpetajahariduse teemalisel kohtumisel rõhutas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel.

02.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 2022. aasta 1. jaanuarist 1412 euroni

Valitsus otsustas täna, et õpetajate töötasu alammäär tõuseb 2022. aastal 1412 euroni ehk 97 euro võrra. Õpetajate arvestuslik keskmine palk kasvab sellega 1653 euroni kuus.