Sa oled siin

PISA: Eesti noorte probleemilahendusoskused on maailma parimate seas

1. aprill 2014 - 14:26

Eesti 15-aastased õpilased on probleemilahendusoskustelt maailma parimate hulgas, olles 44 uuritud riigi seas 12. kohal, näitab värskelt avaldatud PISA 2012 probleemilahendamise oskuste test, mis on eelmisel aastal avalikustatud PISA 2012 põhiuuringu innovaatiline osa. Euroopa riikide seas on Eesti kolmandal positsioonil. Testis uuriti õpilaste üldist arutlemiseoskust, võimet ja motivatsiooni lahendada uudseid probleeme. Võimalikult vähe pidi kasutama ainepõhiseid faktiteadmisi.

PISA probleemlahendusoskuste testi kokkuvõttev infomaterjal: www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12599

Probleemilahendusoskus on seotud tööturul ja elus hakkama saamisega. Enam kui neli inimest viiest puutuvad tööl kokku keeruliste probleemide lahendamisega. Uuring näitab, et Eestis on väga vähe madala probleemilahendusoskustega noori – ligi 85% meie õpilastest jõuavad vähemalt baastasemele. Euroopas on Eestist vähem madala probleemilahendusoskustega õpilasi ainult Soomes. Kõrgtasemel noorte hulk oli uuringus osalenud OECD riikide tasemel.

„Mul on hea meel, et Eesti õpilased on probleemilahendusoskuste poolest Euroopas esirinnas,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „See annab tunnistust asjaolust, et meie noored saavad nüüdisaegses ühiskonnas hästi hakkama. Teame, et tööandjad väärtustavad päheõpitud teadmistest aina enam oskust lahendada tekkivaid probleeme loovalt ja kohaneda uue olukorraga. Oleme aastate jooksul algatanud olulisi muudatusi haridussüsteemis, et muutunud vajadusega kaasas käia. Tänased tulemused kinnitavad, et peame sellega jätkama.“

Tase sõltub kooli asukohast ja õppekeelest

Samas tõi test välja ka selle, et Eesti noorte oskus probleeme lahendada sõltub tugevalt kooli õppekeelest ja asukohast. Vene õppekeelega koolide õpilaste keskmine sooritus on 49 punkti ehk enam kui ühe kooliaasta võrra madalam kui eesti õppekeelega koolides. Parimad probleemilahendajad on suurlinnakoolide õpilased ja mõnevõrra nõrgemad on maakoolide noored.

Võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega on õpilaste sotsiaalmajandusliku tausta mõju tulemustele väike, kuid üllatuslikult seostub Eesti õpilaste oskus probleeme lahendada tugevalt vanemate töökohaga. Eestis said juhtide ja spetsialistide lapsed probleemilahenduses keskmiselt 34 punkti parema tulemuse kui teistes ametites töötavate vanemate lapsed (39 punkti võrdub ühe kooliaastaga).

Gunda Tire, Eesti PISA koordinaator SA Innovest rõhutas, et tulemused näitavad selgelt, et koolil on tugev mõju õpilase probleemilahendusoskusele.

„Koolid ja vanemad peaksid teadvustama, et keerulises maailmas toimetulekuks on paremini valmis need lapsed, kes käivad uudseid õppemeetodeid rakendavates koolides ning kus õpilaste-õpetajate suhted on head,“ rääkis Tire.

PISA põhiuuring

PISA 2012 põhiuuring mõõtis 15-aastaste õpilaste oskusi ja teadmisi kolmes valdkonnas matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes.

Detsembris avaldatud PISA 2012 põhiuuring näitab, et Eesti 15-aastaste põhikooliõpilaste tase on maailma parimate seas ja Euroopa absoluutses tipus. Loodusteadustes jagab Eesti Euroopas 1.-2. kohta Soomega. Testis osalenud 65 maailma riigi võrdluses jagavad Eesti noored loodusteadustes 4.–7. kohta Jaapani, Soome ja Koreaga. Lugemises ja matemaatikas on Eesti maailmas 11. kohal ning jagab Euroopas 3.–6. kohta.

Vene õppekeelega koolide õpilaste sooritus on kuue aastaga on teinud Eestis tähelepanuväärse hüppe. Vene õppekeelega koolides õppivate noorte tulemused on kasvanud kaks korda kiiremini kui eesti õppekeelega koolide õpilaste tulemused ja varasem tasemevahe on tänuväärselt vähenenud.

Eesti koolid ja õpetajad teinud väga head tööd nõrgemate õpilaste järele aitamisega – Eestis on kõige vähem nõrkade oskustega noori Euroopas ning maailmas oleme parima viie seas. Samuti tõi PISA uuring esile, et teiste riikide taustal on Eestis väga vähe hariduslikku kihistumist – Eesti põhikool suudab leevendada õpilaste nõrgemast kodusest taustast tingitud mahajäämust ja koduse toe puudumist.

Probleemilahendusoskuste uuringu näidisülesanded: http://uuringud.ekk.edu.ee/est/pisa/naeidisuelesanded/elektroonilise-testi-naeidisuelesanded/

Pisa uuringust üldisemalt: http://www.hm.ee/index.php?0513769

 

Argo Kerb
Haridus- ja teadusministeerium
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
735 0324
 
Anneli Aab
SA Innove
Kommunikatsioonijuht
735 0535

Veel uudiseid samal teemal

23.06.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister andis üle Gaudeamuse tänumedalid

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps andis täna Tartus Eesti Rahva Muuseumis XVIII üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus pidulikul vastuvõtul üle 19 tänumedalit Eesti, Läti ja Leedu kultuuriinimestele, kes on Gaudeamuse korraldamisega pikkade aastate vältel seotud olnud.

Mailis Reps
22.06.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus-ja teadusministri Mailis Repsi avakõne Gaudeamusel

Haridus-ja teadusminister Mailis Reps avas täna hilisõhtul Tartus XVIII üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus. Rahvusvaheline üliõpilasfestival toob kokku ligi 4500 kõrgetasemelist esinejat Eestist, Lätist ja Leedust ning ühendab valguskunsti, muusika, koorilaulu ja tantsu eriliseks jaanipäevale pühendatud vaatemänguks. Oma kõnes meenutas minister Gaudeamuste traditsiooni algust ning soovis kõigile peolistele jõudu ja edu.