Sa oled siin

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

20. aprill 2005 - 0:00

Johannes Käisi 120. sünniaastapäevale pühendatud kirjutiste võistluse eesmärkideks on ergutada õpetajaskonda taasavastama Johannes Käisi ideid ja nende tänapäevaseid rakendusi, toetada pedagoogiliste ideede järjepidevuse mõtestamist Johannes Käisi vaadete ja pedagoogiliste põhimõtete alusel ning koondada näiteid Johannes Käisi  ideede tänapäevastest rakendustest üldhariduskoolides, õpetajakoolituses.

Võistlusele oodatakse Johannes Käisi pedagoogilise tegevuse ja kirjutiste alusel kujunenud positiivsete kogemuste üldistust ja näiteid nii üksik- kui ka ühistööna.

Koostajamärgendiga (üksi tehtud töö/ühistöö; õpetajate töö jmt) ja märgusõnaga varustatud eestikeelsed võistlustööd kahes eksemplaris palume saata 4. juuliks 2005 kas Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda (Jüri 12, Võru 65620) või Haridus-  ja Teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse talitusse (Munga 18, 50088 Tartu).

Täpsed juhised võistlusel osalemiseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel www.hm.ee > ministeerium > teadaanded.

Tarmu Kurm,

HTMi teabekorralduse osakonna juhataja