Sa oled siin

Parrot` nimelise koostööprogrammi teadusprojektide konkurss

8. oktoober 2004 - 0:00

Selle aasta konkursile on esitatud 14 projekti. Taotleda saab programmist reisigrante, so vastastikuste teaduslähetuste hüvitamist. Taotlusi võivad esitada nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud teadusasutused.

Komisjoni koosseisu kuulub viis esindajat Prantsuse poolt (sh ka Prantsuse saatkonna, Prantsuse Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad) ning viis esindajat Eesti poolt (sh Eesti Teadusfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad).

Eesti-Prantsuse teadus- ja tehnoloogiaalane koostööprogramm sõlmiti  2002. aastal. Austusavaldusena prantslasest Eesti teadlasele Georges Frédéric Parrot’le, kes oli üheks Tartu Ülikooli taasasutajaks ning selle esimeseks rektoriks, anti programmile tema nimi.

Programmi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Teadusprojekte, mida programmile esitatakse, hinnatakse nii Eesti kui Prantsuse ekspertide poolt. Hindamise kriteeriumid on projekti uudsus ning teaduslik tase, projektis osalejate kompetentsus, vajaliku infrastruktuuri olemasolu, tulemuste rakendatavus ning noorteadlaste osalemine, kuid ka projektis osalevate eri riikide uurimisgruppide vastastikuse täiendamise võimalus.

Eesti poolt on konkursi korraldaja Eesti Teadusfond.

 

Lisainformatsioon:

Tatjana Doroško

Välissuhete talituse ekspert

Haridus- ja Teadusministeerium

51 066 94

 

Tarmu Kurm

teabekorralduse osakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0154