Sa oled siin

Pariisis arutati tuleviku haridussüsteemi kujundamist

13. aprill 2019 - 6:31

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets osales Pariisis OECD hariduspoliitika komitees, kus arutati muuhulgas peatuti pikemalt tuleviku haridussüsteemi (Haridus 2030) ja teadlikuma koolivaliku kujundamise teemadel. Eesti tegevusi õppekavade uuendamisel ja tulevikule orienteeritusel toodi teistele riikidele taas heaks eeskujuks.

„Eesti jaoks on alati olnud eesmärgiks haridus, mis on võimalikult lähedane reaalsele elule – õpilastele praktiliste ja vajalike oskuste õpetamine, erinevate pädevuste kujundamine ning paindlikkus ja teadmised uute oskuste omandamiseks,“ ütles Mart Laidmets Pariisis. „Selline lähenemine ja meie edulood on teistele riikidele eeskujuks, sest oleme edukalt muutnud haridussüsteemi õpilase-keskseks ning tulevikku vaatavaks,“ lisas Laidmets.

Eesti lastevanematel on laialdased võimalused kooli valimiseks

Kohtumisel arutati ka koolide autonoomia ja koolivalikuga seonduvat. Arutelu keskmes oli ruumilise ja sotsiaalse segregatsiooni vähendamine ning lapsevanemate teadlikkuse tõstmine kooli valikul. Võrreldes teiste riikidega on Eesti lapsevanematel mitmekesised võimalused kooli valimiseks. Seda lihtsustab näiteks HaridusSilma statistika koolide erinevate tulemusnäitajate kohta, ütles Laidmets.

Mitmetes riikides tekitavad ebavõrdsust erakoolid, mis oma kõrge õppemaksu või asukoha tõttu ei ole paljudele peredele kättesaadavad. „Erakoolide õppemaksu piirangud, ühtsed standardid kõikidele koolidele ja koostöö kohaliku kogukonnaga on aidanud Eestil luua mitmekesise haridusmaastiku. Erakoolid aitavad võrreldes teiste riikidega meil pigem kaasa valikute laiendamisele ja hariduse mitmekesistamisele,“ sõnas Laidmets.

Kahepoolsetel kohtumistel arutati koostööd

Kantsler Laidmets kohtus Pariisis ka OECD esindajatega arutamaks haridussüsteemi monitoorimise projekti ning oskuste strateegia projekti. Samuti arutati hariduse tippkohtumisega korraldamisega seonduvat.

Lisainfo

  • Mis on Haridus 2030 (Education 2030)?

    Hariduse ja Oskuste Tulevik 2030 (Haridus 2030)“ on OECD projekt, mille eesmärgiks on aidata riikidel leida lahendusi, milliseid teadmisi, oskusi ja väärtusi on vaja tänastel õpilastel selleks, et muuta maailma ning kuidas riikide haridussüsteemid sellele kaasa saavad aidata.
     
  • Mis on HaridusSilm?

    HaridusSilm on haridusstatistika visuaalne keskkond, mis aitab võrrelda koole erinevate näitajate alusel. Koolide töö ulatust ja mitmekesisust aitavad võrrelda õpilaste ja õpetajate arvu, nende rahulolu, õpetajate kvalifikatsiooni, akadeemilise edasijõudmisega seonduvad näitajad ja eksamite tulemused.

Veel uudiseid samal teemal

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suurenes 12 miljoni võrra, ulatudes 354 miljoni euroni

Valitsuses täna kinnitatud korraldusega jagatakse omavalitsuste vahel 354 miljonit eurot haridustoetust. Sellest 285 miljonit eurot on õpetajate palgatoetus, mis kasvatab õpetajate miinimumpalga 1315 euroni ja loob võimaluse maksta õpetajatele keskmist brutokuupalka vähemalt 1540 eurot.

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pälvis maailma olulisimal haridusfoorumil suurt tähelepanu

Äsja Londonis lõppenud maailma tunnustatuimal haridusfoorumil Education World Forum osalenud minister Mailis Repsi sõnul tõusis Eesti hariduse edulugu foorumi peamiseks ja läbivaks teemaks.