Sa oled siin

Õppurite võimalused õpirändeks ja noorte võimalused ühiskonnaelus osalemiseks paranevad

13. september 2018 - 12:09

Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Eesti seisukohad nii Euroopa Solidaarsuskorpuse kui ka Erasmus programmi osas. Sellega toetab Eesti noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist solidaarsustegevustes osalemise abil ning õpirände ja rahvusvahelistumise programmi Erasmus jätkamist senisest oluliselt suuremas mahus.

Minister Mailis Repsi sõnul teevad Euroopa Komisjoni tehtud mõlemad programmi ettepanekud osas vaid rõõmu. „Noorte ja teiste õppurite võimalused õpirändes ja ühiskonnaelus osalemiseks paranevad märgatavalt. Euroopa Komisjoni ettepanek suurendada Erasmuse rahastamist kaks korda ning luua senisest veelgi põhjalikum noorte kaasamise programm on suurepärane võimalus omandada senisest enam väärtuslikke kogemusi panustades ühiskonda ning õppides,“ ütles Reps. „Eestile ei ole rahvusvahelistumisel Erasmus programmile paremat alternatiivi, “ lisas minister.

Erasmus programmi maht suureneb

Erasmus programmi nähtavaim osa on olnud õpiränne. Jätkuprogramm hakkab toimima suuresti sarnastel alustel – õpiränne, erinevad koostööprojektid ja poliitikareformide toetamine. Erasmus aitab kaasa hariduse kvaliteedi parandamisele, laiendab õppurite enesetäiendamise võimalusi ja võimaldab Eesti haridusasutustele laialdast koostööd nii Euroopas kui kaugemalgi.

Uuel eelarveperioodil suureneb programmi planeeritav maht 30 miljardi euroni tänu millele saab programmis pakkuda nii uusi tegevusi kui osaleda oluliselt rohkem inimesi. Eestis on Erasmus programm väga hästi tuntud ning  viimase viie aasta jooksul on selles osalenud pea 30 tuhat inimest, kuid taotlusi esitati antud perioodil ligi poole rohkem, mistõttu on eelarve suurenemine igati tervitatav.

Luuakse uus programm solidaarsusprojektides osalemiseks

Euroopa Solidaarsuskorpussai alguse Eesti eesistumise ajal, mille eesmärgiks on suurendada noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist läbi mitmesugustes solidaarsustegevustes osalemisega. 18-30-aastastel noortel on programmi raames võimalik kas näiteks oma koduriigis või välismaal osaleda vabatahtlikus tegevuses, töö- ja praktikaprojektides ning erinevate probleemide ja kogukonna arendamisele suunatud projektides. Projektid hõlmavad näiteks haridust, keskkonnakaitset, sotsiaalset integratsiooni, rändajate integratsiooni ja teisi ühiskondlikult olulisi teemasid.

Programmi esimeses faasis käesolevast aastast kuni 2020. aastani on  eelarveks kavandatud pea 376 miljonit eurot, mis võimaldab programmis osaleda enam kui 100 tuhandel noorel. Uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2021-2027 on programmile planeeritud eraldada pea 1,3 miljardit eurot, mis võimaldab programmis osaleda 350 tuhandel noorel. Huvitatud isikud ja organisatsioonid saavad ennast registreerida Euroopa solidaarsuskorpuse veebiportaalis.

Lisainfo

 

Veel uudiseid samal teemal

20.09.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Teisipäeval väljub esimene keelerong

Teisipäevast neljapäevani sõidab Tallinna–Narva–Tallinna liinil keelerong, kus kõik soovijad saavad tasuta eesti keelt õppida. Keelerong väljub 24.–26. septembril Tallinnast Narva kell 11.41 ja Narvast tagasi Tallinnasse kell 14.22. Keelerongi tegevused toimuvad spetsiaalses vaguniosas ning oodatud on kõik rongireisijad olenemata soetatud pileti klassist.

18.09.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lähevad tagasi koolipinki

Eesti hinnatud telestaarid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda on võtnud vastu väljakutse panna end proovile erinevates ametites, kaks kanget lähevad tagasi koolipinki uusi oskusi omandama. Nende seiklustest valmib veebiseriaal, mis annab häid ideid, kuhu ja mida võiks õppima minna, et elus paremini toime tulla.