Sa oled siin

“Õpipoisi” projektis on veel üksikuid vabu kohti!

21. aprill 2004 - 0:00

“Õpipoisi” koolitusprogrammide ja võrgustiku arendamine on suunatud noortele, kelle on pooleli jäänud põhikool või kellel on üldkeskharidus, kuid puudub tööle asumiseks vajalik kutseoskus.  Projekti eesmärgiks on saavutada projektis osaleva ligi 200 noore töösse kaasatus koolitusperioodi lõppedes.

Phare pilootprojekt võimaldab Kirde- ja Lõuna- Eestis ning Eesti saarte (Saaremaa- ja Hiiumaa) noortel  esmakordselt omandada reaalne eriala ja kvalifikatsioon tingimustel, mida olemasolevad eelkutseõppe programmid ei anna. Projekti raames välja töötatud õppekavad vastavad olemasolevatele kutsestandarditele ning lähtuvad koolitavate noorte haridustasemest. Samuti toimib projekt tihedas koostöös ettevõtetega, mis tagab töökeskkonnas toimuva väljaõppe mahtu ning suurendab võimalust alustada koolitusperioodi lõppedes kas praktika- või mõnes teises ettevõttes igapäevast tööd.

 Projekt käivitub 2004. aasta mais. Aprill on viimane kuu õppetööle registreerimiseks ning õppetööst osavõtuks tuleb kiirustada.

Õpipoisi koolitust pakuvad Kuressaare Ametikool,  Suuremõisa Tehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus  Võrumaa kutsehariduskeskus ,Valgamaa Kutsehariduskeskus, Kohtla-Järve Polütehnikum  ja Narva Kutseõppekeskus.

Projekti tegevusi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit.

 

Lisainformatsioon:

Tõnis Arvisto
PHARE programmi juhataja
699 80 51

 

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061