Sa oled siin

Õpilaste transpordi töörühm tegi vahekokkuvõtte

7. aprill 2004 - 0:00

Tähtsamad töörühma poolt läbiarutatud ja heakskiidetud seisukohad:

1) Õpilastranspordi süsteem riigis toimib ja uut või alternatiivset „koolibussisüsteemi” luua ei ole majanduslikult otstarbekas.

2) Õpilastranspordi süsteemi aluseks on maakondlik koolivõrk ning õpilaste liikumise kaardistamine konkreetses maakonnas.

3) Suurendada tuleks maakondliku haldustasandi pädevust ja vastutust õpilaste veo korraldamisel ja koordineerimisel.

4) Õpilaste vedu peaks valdavalt toimuma professionaalsete bussifirmade poolt.

5) Et vältida liinide dubleerimist,  tuleb esmajärjekorras õpilaste veoks ära kasutada ühistranspordi liinivõrgu võimalused. Juhul kui liinivõrk ei kata vajadust on otstarbekas panna liikuma spetsiaalne koolibuss.

Töörühma esimehe, asekantsler Riho Raave sõnul on töörühma järgmiseks oluliseks eesmärgiks töötada välja hariduse kättesaadavuse põhimõtted (koolitee pikkus, sellele kuluva aeg jms).

“Üheks  ülesandeks on ka konkreetse abiprogrammi pakkumine neile KOV-dele või maakondadele kes korrastavad oma koolivõrku”, ütles Raave.

 


Lisainformatsioon:

Riho Raave
haldusala asekantsler
52 54 452

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061