Sa oled siin

Õpetajate palkade läbirääkimistel rõhutati töötasude kasvatamise jätkuvat vajalikkust

25. september 2019 - 16:31

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas minister Mailis Repsiga kohtusid täna Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Haridustöötajate Liidu juhtidega, et arutada õpetajate palkade üle. „Me kõik soovime ja tegutseme selle nimel, et õpetajaamet oleks üha enam ühiskonnas väärtustatud ja õpetajate palk kasvaks. Eile valitsuses heakskiidu saanud riigieelarves tehtud valikud seda tahet ka kinnitavad,“ sõnas Mailis Reps.


2020. aastal kasvab üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk 65 euro võrra 1250 eurolt 1315 eurole, millega õpetajate prognoositavaks keskmiseks palgaks kujuneb vähemalt 1540 eurot.

Samuti jätkab riik 15 miljoni euroga omavalitsuste toetamist selleks, et lasteaiaõpetajate keskmine palk oleks sarnasel tasemel kooliõpetajate miinimumpalgaga. Seda toetust antakse omavalitsustele, kui neil on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Kõik omavalitsused on riigi initsiatiiviga liitunud.

Järjepidev töö lisaks palgatõusule õpetajaameti väärtustamisel on ka tulemusi andnud: uuringute kohaselt on viie aastaga on nende õpetajate hulk, kes tunnevad, et nende amet on ühiskonnas väärtustatud, kahekordistunud.

Lisaks tegi minister Mailis Reps ettepaneku, et edaspidi võiks kaaluda palgaläbirääkimistele kutsuda kõikide kohalike omavalitsuste volitustega esindajad, mitte ainult omavalitsuste esindusorganisatsioon.

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri: “Tulekahju sai kustutatud. Õpetajate töötasu tõuseb, erinevalt eelmistest aastatest me ei lähene eesmärgile, aga õnneks ka ei kaugene. Soovime väärtustada õpetajate tööd ja saavutada palgatase sel moel nagu see on teiste kõrgharidusega spetsialistide ametikohtade puhul tavanormiks. Tunnustame kõiki läbirääkimiste partnereid, kes kaasa mõtlesid ja tegutsevad selle nimel, et Eesti hariduse tase ning õpetajate järelkasv ei langeks. Jätkame järgnevatel aastatel õpetajate miinimumtasu  ja töötingimuste eest seismist.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Hille Ilvese sõnul on üleriigilise liidu jaoks jätkuvalt riigieelarve läbirääkimistel õpetajate palgatõus prioriteet. „Enamiku omavalitsuste ees seisavad lähiaastatel olulised otsused, koolivõrgu korrastamine, mis mõjutavad ka õpetajaskonda. Omavalitsuste jaoks on jätkuvalt olulised kõik hariduse valdkonnad: huvikoolide ja lasteaedade õpetajad, noorsootöötajad ja treenerid ning kõikide nende töötasu,“ lisas ta.

Üldhariduskooli õpetaja keskmine palk on 2019 II kvartali seisuga 1513 eurot ja lasteaiaõpetajate keskmine palk 1145 eurot. Üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk ületab kõikides maakondades maakonna keskmist palka.

Üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk on viimastel aastatel ületanud Eesti keskmist palka: näiteks 2014. aastal oli õpetajate keskmine palk 1025 eurot ja Eesti keskmine 1005 eurot, 2016. aastal vastavalt 1210 eurot ja 1146 eurot; 2018. aastal 1481 eurot ja 1310 eurot.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

06.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral

Kindlaks on määratud temperatuurid, mille korral ei pea 1.-9. klassi õpilased kooli tulema, kui transporti pole korraldatud. Ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel tuleb silmas pidada välistemperatuuri.

03.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kiirtestimine jätkub, et koolid saaksid turvaliselt õppetööd korraldada

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiirtestimistes saadud 3066 positiivset testitulemust.