Sa oled siin

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 958 euroni ja keskmine töötasu vähemalt 1149 euroni

7. jaanuar 2016 - 14:45

Valitsus otsustas täna, et õpetajate miinimumpalk tõuseb 2016. aastal 958 euroni. Õpetajate keskmine palk kasvab käesoleval aastal vähemalt 1149 euroni kuus.

Minister Jürgen Ligi sõnul kasvab nii omavalitsustele kui ka erakoolide pidajatele antav riiklik palgatoetus. “Omavalitsused saavad sellel aastal õpetajate palgaks kokku 196 miljonit eurot, mis on üle 13 miljoni euro rohkem kui eelmisel aastal. Samuti kasvab erakoolidele antav riiklik palgatoetus mullusega võrreldes 8,3% ehk enam kui 9,3 miljoni euroni,“ märkis minister.

Ainuüksi riigi toetuse abil saab tõsta õpetajate palka järgmisel aastal keskmiselt vähemalt 1149 euroni. Omavalitsused saavad juurde panustada nii oma eelarvest kui ka korrastades oma koolivõrku kulutõhusamaks ning suunates ressursse õpetajate töötasudesse.

Minister Ligi märkis, et riik on seadnud eesmärgi tõsta õpetajate keskmine palk 2020. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest. „See eeldab olulist lisaraha eelarvest, aga ka ökonoomset majandamist ja koolivõrgu muutmist kulutõhusamaks, milleks eraldame lähiaastail 240 miljonit eurot investeeringuid,“ rääkis minister.


Taust:

  • Omavalitsused ning erakoolide pidajad saavad riigilt võrdsetel alustel haridustoetust.
  • Õpetajate palgatoetus on osa riiklikust haridustoetusest.
  • Haridustoetus sisaldab vahendeid õpetajate, õppealajuhatajate ja koolijuhtide palkadeks ning täienduskoolituseks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks. Samuti saavad erakoolid ja omavalitsused riigilt toetust ka õpilaskodude ülalpidamisteks ja muudeks tegevusteks.
  • Õpetajate töötasu alammäär ehk miinimumpalk on õpetaja töötasu riiklik garantii, millest vähem ei tohi täiskohaga töötavale õpetajale maksta
  • Õpetajate viimaste aastate palgastatistika omavalitsuste lõikes leiab HaridusSilma leheküljelt.

 

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.