Sa oled siin

OECD ülevaade: koroonakriis võimendab teadlaste ja teaduskoostöö rolli ühiskonnas

26. november 2020 - 14:02

Värske ülevaade teaduse ja innovatsiooni arengust OECD riikides annab kindluse, et Eesti on teadlaste kaasamisel järginud maailma parimaid praktikaid ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika on kooskõlas edukate innovatsiooniriikide suundadega.

Ülevaade STI Outlook avaldatakse veebis ja uue aasta alguses e-raamatuna. Kahe-aastase intervalliga ilmuv ülevaade keskendub tänavu koroonakriisile. Muuhulgas tuuakse esile regionaalset lähenemist teaduskoostöös ning selle hea näitena Põhjamaade ja Eesti teadlaste ühist projekti Nordic Heath Data Research Projects on COVID-19.

OECD ülevaates märgitakse, et teaduse ja innovatsiooni panus pandeemia ajal on olnud tähelepanuväärne ja seda mitte ainult viiruse leviku tõkestamise ja ravivõimaluste osas, vaid ka laiemalt ühiskonna toimevõime ja reageerimisvalmiduse kontekstis. Kriis tõukab tagant teaduse ja innovatsiooni arengut, soodustades toimivate ja kestlike lahenduste loomist nii riikide tasandil kui ka üleilmseid väljakutseid ja rahvusvahelist koostööd silmas pidades. OECD järelduste kohaselt on kriisiolukorras kriitilise tähtsusega teadlaste ja inseneride olemasolu ning nende paindlikud karjääriteed, mis võimaldavad liikumist akadeemiast avalikku ja erasektorisse ning vastupidi. Esiplaanil on ühiskondlike väljakutsete lahendamine ning koostöö erinevate osapoolte, sektorite ja valdkondade vahel. Selleks omakorda on vaja tegevuste koordineerimist ning tõhusat teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitikat. Olulisel kohal on erasektori teadusmahukuse kasvatamine ja innovatsiooni soodustamine riikliku toe abil.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et OECD ülevaates välja toodud aspektidele rõhub ka Eesti uus teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava. „Paneme rõhku teaduse ja teadlaste mõju kasvatamisele ning teadustulemuste kasutamisele ühiskonna arenguvajadusteks, soodustame teadmussiiret ning innovatsiooni ettevõtlussektoris,“ rääkis Pihor. „Konkreetsemateks näiteks on äsja avanenud sektoritevahelise liikumise toetamise meede, kavandatav doktorantuuri reform. Plaanime jätkata ülikoolide ja ettevõtete koostöö toetamist ning laiendame ettevõtjate vajadusest lähtuvate teadus- ja arendusprogrammide ulatust.“

Veel uudiseid samal teemal

22.01.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel keskenduti sotsiaalõiguste samba tegevuskavale

Täna toimunud Euroopa Liidu haridusministrite mitteametlikul videokohtumisel keskenduti Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale sisendi andmisele ja senistele edusammudele haridusvaldkonna vaatest. Kohtumise eesmärgiks oli koondada sõnumid, mis edastatakse mais toimuvale riigipeade ja valitsusjuhtide sotsiaaltippkohtumisele.

21.01.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Laidmets haridusmessil: edu võti hariduses peitub avatud koostöös

Edu võti hariduses peitub vastastikuses kogemuste jagamises, üksteiselt õppimises ning avatud koostöös, sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets täna rahvusvahelisel virtuaalsel haridusmessil BettFest.