Sa oled siin

Narva Vanalinna Riigikool kasvab gümnaasiumiks

26. märts 2009 - 15:30

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas allkirjastas täna Narva Vanalinna Riigikooli uue põhimääruse, mille alusel avatakse kooli juures gümnaasiumiosa. Uuest õppeaastast töötab Narva linnas seega kaks eesti õppekeelega gümnaasiumi.

Narva Vanalinna Riigikool avati põhikoolina 2000. aastal, mil Eestis alustas tegevust riiklikult toetatud keelekümblusprogramm. Narva Vanalinna Riigikool on ainus Eesti kool, kus kõik õpilased õpivad varase keelekümbluse metoodika järgi. Varase keelekümbluse klassides alustavad vene kodukeelega lapsed õppimist täielikult eesti keeles, alates teise klassi teisest poolaastast lisandub vene keel ja seejärel juba neljandast klassist mõned õppeained vene keeles. Kuuenda kuni üheksanda klassi programmis jagunevad eesti ja vene keeles õpitavad ained pooleks.

Narva Vanalinna Riigikoolis alustas 2000. aastal õpinguid kaks esimest klassi, kokku 56 õpilast, kes sel kevadel lõpetavad põhikooli. Neist 22 kavatsevad jätkata sügisel avatavas gümnaasiumis.

2009. aastal avatakse koolis üks gümnaasiumiklass, järgnevatel aastatel planeeritakse avada vähemalt kaks klassi, et anda ka teiste Narva koolide keelekümblusprogrammi järgi õppinud õpilastele võimalus jätkata õpinguid sama metoodika järgi.

Gümnaasiumiastme avamise üks peamisi põhjuseid on õpilaste ja lastevanemate aastaid kestnud aktiivne koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lastevanemad soovivad, et nende lapsed, kes on põhikooli lõpuks omandanud kõrgel tasemel eesti keele, saaksid jätkata suures mahus eestikeelset õpet.

Minister Lukas ütles, et just lastevanemate huvi avada oma laste konkurentsivõime tagamiseks täiendav eestikeelne gümnaasium, on oluline ja sümboolne. „Olen rõõmus, et 2000. aastal alustatu on Narvas nii suurt toetust leidnud,” sõnas Lukas. „Kui toona kinnitasin uue põhikooli loomise, ei osanud mõelda, et mul on õnn üheksa aastat hiljem allkirjastada samas ka eestikeelse gümnaasiumi loomise otsus. Eesti riik on Narvas järjest enam nähtav ja loodan, et 2012. aastal on täna loodud koolis piisavalt õpilasi, et arendada välja uus puhas eestikeelne gümnaasium. Riik loodab ka linnale kuuluva Narva Eesti Gümnaasiumi jätkamist ja kosumist.“

Narva Vanalinna Riigikool hakkab tegema koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, kust tulevad ka mitmed üld- ja valikainete õpetajad. Kooli lastevanemate koosolekutel ning aruteludes õpilastega on selgunud, et õpilaste peamised valikud gümnaasiumiastmes saavad olema keeled ja matemaatika.

Sel õppeaastal kasutab keelekümblusprogrammi 29 vene õppekeelega kooli ja 27 vene töökeelega lasteaeda, kokku 4204 last. Keelekümblusmetoodika järgi õppivaid õpilasi on testitud alates 2000. aastast ning kõik uurimused näitavad, et õpilased omandavad eesti keele väga kõrgel tasemel, vene keele tavapärases vene õppekeelega koolis õppivate eakaaslastega samal tasemel ning omandavad kõik aineteadmised vastavalt riiklikule õppekavale.

Asso Ladva
kommunikatsioonibüroo konsultant
735 0153