Sa oled siin

Muukeelse hariduse asjatundjad toetavad eesti keeles õpetatavate ainete määratlemist

25. august 2005 - 0:00

Kohalolijatele tutvustati ministeeriumi ettepanekut määratleda uues riiklikus õppekavas konkreetsed õppeained – eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia ja muusikaõpetus, mida hakatakse eesti keeles õppima.

Minister Mailis Reps rõhutas, et tegemist on eelkõige suhtlusainetega, mis aitavad luua tingimusi paremaks kohanemiseks ühiskonnas ja võrdseid võimalusi kvaliteetsele haridusele juurdepääsuks.

Kohalviibijad toetasid õppeainete kindlaksmääramise ideed ning ainete kaupa eestikeelsele õppele järk-järgulist üleminekut. Eriliselt oluliseks peeti vastavates õppeainetes vajalike õppematerjalide ning tugimaterjalide ettevalmistamist ning vastavate aineõpetajate eelnevat koolitamist.

Tarmu Kurm
teabekorralduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154