Sa oled siin

Muudatused kutsekoolide võrgus 2004. aastal

19. veebruar 2004 - 0:00

Valitsuse otsuse kohaselt liidetakse 1. septembrist Tallinna Sidekool ja Tallinna Polütehnikum ning lõpetatakse Tallinna Sidekooli tegevus. Samuti liidetakse Kose Teeninduskool ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool ning lõpetatakse Kose Teeninduskooli tegevus. Liitmisele kuuluvad ka Kuremaa Põllumajandustehnikum ja Luua Metsanduskool ning lõpetatakse Kuremaa Põllumajandustehnikumi tegevus. 1. septembrist 2004. a otsustati sulgeda Kallaste Kutsekeskkool. Õppekohad Kallastel säilivad ja seal jätkab kutseõppe pakkumist Tartu Kutsehariduskeskus. Kallastele on eelolevaks õppeaastaks kavandatud vastuvõtt 110 õpilasele, õppetöö hakkab toimuma nii Kallastel kui ka Tartus.

„Kutseõppe kvaliteedi parandamiseks ja rahaliste vahendite (sh. EL struktuuritoetuste) otstarbekaks kasutamiseks tuleb ümber korraldada koolivõrk, mis täna ei vasta enam ühiskonna muutunud vajadustele ja ootustele.  Langev õpilaste arv  ja sellega seoses vähenev koolide finantseerimine ei võimalda väikestel koolidel ülal pidada ja investeerida kaasaegsesse  õppe- ja praktikabaasi, mille tulemusena ei suudeta tagada kutsehariduse kvaliteeti” ütles minister Toivo Maimets.

Läbiviidavate muudatuste aluseks on Tegevuskava kutseharidussüsteemi arendamiseks aastatel 2001-2004. Ümberkorraldused on kooskõlas ka haridusuuringute keskuse PRAXIS poolt vastvalminud uuringuga “Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest“. 

Lisainfo:

Andres Pung
Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 7 350 248

Ave Lauringson
Suhtekorraldustalitus
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 07 350 153
GSM: 052 04 700