Sa oled siin

Muudatused erakooliseaduses kaitsevad õpilast

22. aprill 2004 - 0:00

Haridus - ja Teadusminister Toivo Maimetsa kinnitas, et eile riigikogu heakskiidu saanud seadus on oluline samm ka kõrgharidusruumi korrastamisel. „Kõrgharidus on hiljuti tõsiselt läbi raputatud ning nüüd tuleb muutuste asemel jälgida, et tekiks stabiilsus, areng ja kindlustunne,” selgitas minister hariduskorralduse suundi. Maimetsa sõnul ei tohi kunagi korduda olukord, kus vale või ebapädeva omaniku või juhipoolse käitumise tulemusena jäävad kannatajateks õpilased. „Õpilastele võimaldatava hariduse kvaliteedi tagamine on riigi ülesanne ja siin ei saa tingida. Niisamuti ei tohi lubada kõrvalevaatamist õppekavade kvaliteedi vastavuses lubatule,” kinnitas minister.

Suurim muudatus  puudutab koolide omakapitali nõuet. Ülikooli pidajaks saab edaspidi olla aktsiaselts, mille aktsiakapital on vähemalt 10 miljonit krooni, osaühing, mille osakapital on vähemalt 10 miljonit krooni või sihtasutus või mittetulundusühing, mille omakapital on vähemalt 10 miljonit krooni. Rakenduskõrgkooli pidajaks saab olla aktsiaselts, mille aktsiakapital on vähemalt 6 miljonit krooni, osaühing, mille osakapital on vähemalt 6 miljonit krooni või sihtasutus või mittetulundusühing, mille omakapital on vähemalt 6 miljonit krooni. Kutseõppeasutuse pidajaks saab aktsiaselts, mille aktsiakapital on vähemalt 1 miljon krooni, osaühing, mille osakapital on vähemalt 1 miljon krooni või sihtasutus või mittetulundusühing, mille omakapital on vähemalt 1 miljon krooni. Nimetatud kapitalinõuded rakenduvad täiel määral 1. jaanuarist 2007. a.

Teine oluline muudatus puudutab koolituslubade väljastamist. Koolitusluba väljastatakse edaspidi õppetöö läbiviimiseks koolitusloal märgitud õppekaval ja konkreetse omavalitsusüksuse haldusterritooriumil. Koolitusloa kehtivuse piiritlemine konkreetse omavalitsusüksuse haldusterritooriumiga on seotud nõuetele vastava õppekvaliteedi (õppemateriaalne baas, õppejõud) tagamise vajadusega õppeasutuse igas tegutsemiskohas.

Seadusemuudatused lihtsustavad ka koolitusloa tühistamist ja kehtestavad erakooli pidajale sarnaselt pankade ja kindlustusseltsidega usaldusnormatiivid. Erakooli juhatajaks võib edaspidi valida vaid isiku, kellel on erakooli juhtimiseks vajalik haridus, kogemused ning laitmatu reputatsioon.

Lisainformatsioon:

Liina-Jaanika Seisler
suhtekorralduskonsultant
7 350 155, 52 12 061