Sa oled siin

Ministrid Mailis Reps ja Indrek Saar juhivad täna ning homme Brüsselis Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordiministrite nõukogu

20. november 2017 - 6:30

Täna, 20. novembril algab Brüsselis kahepäevane Euroopa Liidu hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istung. Täna kohtuvad haridus- ja teadusminister Mailis Repsi juhtimisel liikmesriikide hariduse ja noortevaldkonna ministrid, et võtta vastu Eesti eesistumise ajal koostatud järeldused nutika noorsootöö ning üld- ja kõrghariduse teemadel ning kujundada ühtne lähenemisviis Euroopa solidaarsuskorpuse määruse ettepaneku suhtes. Homme kohtuvad kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel kultuuri- ja spordiministrid, et võtta vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning spordis treenerite rolli kohta ühiskonnas. Samuti arutatakse kultuuri rolli sidusate ühiskondade kujundamisel ning koos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamisi väljakutseid 21. sajandil.

Noorteministrite kohtumisel on plaanis kinnitada Euroopa Liidu Nõukogu järeldused nutika noorsootöö teemal, mis käsitlevad digi-innovatsiooni noortevaldkonnas. Nutika noorsootöö kontseptsioon on alguse saanud Eestist ning kujunenud Euroopa noortevaldkonnas tervitatavaks uuenduseks.

Esmakordselt saavad noored öelda sõna sekka noorteküsimuste ministrite poliitilises arutelus, mis keskendub Tallinna noortekonverentsilt alguse saanud teemadele, mis võiksid noori tulevikus mõjutada, ning avaldada arvamust, kuidas EL saaks nendesse teemadesse panustada. Selleks luuakse neile võimalus sotsiaalmeedia kaudu, täpsemalt saavad noored selleks kasutada Twitteris teemaviidet #youthministers.

Noortevaldkonna ministrid soovivad saavutada üldise lähenemisviisi ka Euroopa solidaarsuskorpuse teemal. Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Komisjoni algatus, millega soovitakse luua noortele täiendavaid võimalusi vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, noorte omaalgatuslikeks projektideks ning solidaarsuse suunitlusega praktikaks ja tööks.

Haridusnõukogu algab ministrite mõttevahetusega tõhusate õpikeskkondade strateegiate ja laste arengut toetavate õppekavaväliste tegevuste teemal. Kohal viibivad ka eesti lapsed ja nende õpetaja, et tutvustada robootikaoskuste arendamist ja robootikaringi tegevusi väikeses Rakke põhikoolis. Haridusministritel on plaanis vastu võtta kolm dokumenti: nõukogu soovitus lõpetanute käekäigu jälgimise kohta, nõukogu järeldused kõrghariduse kaasajastamise kohta ning nõukogu järeldused koolihariduse ja suurepärase õpetamise kohta. Lisaks arutlevad ministrid kutsehariduse tuleviku teemal. Arutelu juhatab sisse aasta ettevõtja Risto Mäeots. Eesti eesistumise ajal käsitletavad teemad moodustavad olulise terviku, kuna pakuvad strateegilist koostöövisiooni kõikides haridusvaldkondades.

Homme, 21. novembril koguneb nõukogu arutama kultuuri- ja sporditeemasid kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel. Hommikul toimuvas kultuurinõukogus on kavas võtta vastu järeldused, mis käsitlevad kultuuri kättesaadavuse edendamist digivahendite kaudu. Järeldustes keskendutakse kultuuriorganisatsioonide rollile ja suhtele publikuga üha muutuvas digitaalkeskkonnas. Lisaks sellele arutlevad ministrid kultuuri rolli üle Euroopas sidusate ühiskondade kujundamisel, suurenenud rände ja inimeste liikuvuse kontekstis. Kultuuriministrite mõttevahetusele nõukogus annab hoogu festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõnega: „Kultuur ja loovus kui kuuluvustunde ja positiivse muutuse algataja ühiskonnas“. Nõukogu saab ülevaate ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbirääkimiste hetkeseisust.

Spordiministrite nõukogu koguneb päeva teises pooles, selle eel kohtuvad spordiministrid ja Euroopa Komisjoni spordivaldkonna eest vastutav volinik Tibor Navracsics Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga, et arutada koostöö tõhustamist Euroopa Liidu, liikmesriikide ja spordiliikumiste vahel. Kohtumisele järgneval nõukogu istungil võtab nõukogu Eesti juhtimisel vastu järeldused treenerite sotsiaalsest rollist ühiskonnas ning resolutsiooni Euroopa Liidu sporditeemalise struktureeritud dialoogi edasi arendamise kohta. Seejärel jätkub ühine mõttevahetus koos ROKi president Bachiga spordi peamiste väljakutse ja nende lahendamise üle 21. sajandil.

Lisainfo: Euroopa Liidu Nõukogu veebis

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Reps osales Brüsselis haridusministrite nõukogus ning kohtus eesti tõlkide ja õpetajatega

Minister Mailis Reps osales täna Brüsselis haridusministrite nõukogus ning kohtus eesti tõlkide, tõlkijate ja õpetajatega. Samuti arutas minister Reps Euroopa Komisjoni tööhõive voliniku Nicolas Schmitiga oskuste kaasajastamisega seonduvat.

14.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi 8. nädala eelinfo