Sa oled siin

Minister Reps osales Brüsselis haridusministrite nõukogus ning kohtus eesti tõlkide ja õpetajatega

20. veebruar 2020 - 21:52
Haridusministrite kohtumine 20.02.2020. Foto: Euroopa Liidu Nõukogu

Minister Mailis Reps osales täna Brüsselis haridusministrite nõukogul ning kohtus eesti tõlkide, tõlkijate ja õpetajatega. Samuti arutas minister Reps Euroopa Komisjoni tööhõive voliniku Nicholas Schmitiga oskuste kaasajastamisega seonduvat.

Haridusministrid vahetasid mõtteid ajude ringluse teemal, tuues selle juures välja nii positiivseid kui negatiivseid külgi. „Täna olemasolevad võimalused õpirändeks ja tööalaseks liikuvuseks Euroopa Liidus on väga head ning need aitavad kaasa erinevate pädevuste ja oskuste arengule. Teisalt on see tekitanud aga olukorra, kus kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud kipub liikuma ühtedest piirkondadesse teistesse, mistõttu on vaja teha tööd nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil selle nimel, et saavutada ajude tasakaalustatum ringlus,“ möönis minister Mailis Reps.

Arutelu käigus leidis minister Mailis Reps, et oluline on välja selgitada, miks inimesed soovivad lahkuda kodukohast ning mis neid tagasi koju tõmbab. Reps rõhutas kolleegidele, et tagasi pöördumise soodustamiseks on oluline nii tasemel ja kaasav haridus kui ka erinevaid toetus- ja stipendiumilahendused. Samas tõdeti, et kõrge kvalifikatsiooniga inimeste tasakaalustatud liikumise soodustamine on väljakutse Euroopa Liidule tervikuna.

Ministrite töölõunal arutati kliimamuutuste ja keskkonnaga seonduvate teemade käsitlemist haridus- ja koolitussüsteemides. Ministrid jagasid arutelu käigus oma riikide kogemusi ning tõdesid, et oluline on suurendada elanike keskkonnateadlikkust ning edendada süsteemset keskkonna- ja säästvat arengut toetavat haridust.

Euroopa Komisjoni tööhõive volinikuga arutati oskuste kaasajastamisega seonduvat

Minister Mailis Reps tunnustas kohtumisel uue voliniku Nicolas Schmiti plaane kodanike oskuste kaasajastamisel. “Kõige vajalikum oskus tänastes tööturu tingimustes on õppimisoskus,” ütles Reps Brüsselis. Tema sõnul paistab Eesti teiste riikide hulgas positiivselt silma viimastel aastatel täiendkoolitustel osalevate täiskasvanute arvu märkimisväärse tõusuga. Volinik märkis, et Eesti on väga hea digioskuste ja täiskasvanuhariduse edendamises ning teda huvitas see, milliseid samme oleme selle saavutamiseks astunud. Kohtumisel puudutati noorte-garantiiga seonduvaid küsimusi ning lisaks arutleti kutseharidusalase koostöö ja Euroopa tasandi visiooni üle, kuna märtsis on komisjonist oodata vastavasisulist ettepanekut.

Minister tervitas Brüsselis töötavaid õpetajaid ja tõlke

Pärastlõunal kohtus minister Brüsseli Euroopa Koolides töötavate eesti keele õpetajatega ning eesti keele suulise ja kirjaliku tõlke üksustega. Kohtumisel õpetajatega vahetati mõtteid eestikeelse õppe üle Euroopa Koolide süsteemis ning arutati aktuaalseid haridusteemasid. Euroopa Koolide süsteem on ametlik haridusasutuste süsteem, mis võimaldab pakkuda ühtset emakeelset haridust. Täna õpib üle Euroopa nendes koolides 226 eesti õpilast, kellest Brüsselis 160. Eestis tegutseb Tallinna Euroopa Kool alates 2013. aastast ning seal õpib ligi 300 õpilast.

Kohtumisel Euroopa Liidu Nõukogu tõlkidega avaldas minister Reps neile tänu terminoloogia alal tehtava töö eest, Euroopa Liidu ametlike dokumentide ja kõnede emakeelde tõlkimise ning eesti keele kõrge taseme hoidmise eest. Lisaks arutati tõlkidega erinevate tõlkimist lihtsustavate digilahenduste kasutamise üle nii keeleõppes, hariduses laiemalt kui ka igapäeva töös.

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Noorteamet alustab tööd

Täna alustab tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet.

31.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kriisitoetus „Terve Eesti suvi“ jõuab lühilaagrite ja -malevate kaudu 24 000 nooreni

Juuli alguseni said  lühilaagrite- ja malevate korraldajad taotleda kriisitoetust „Terve Eesti suvi“, võimaldamaks suuremale hulgale noortele suve aktiivset sisustamist.