Sa oled siin

Minister Maris Lauri: ühiskonna ja inimese edukuse aluseks on ettevõtlikkus

5. oktoober 2016 - 13:30

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri pidas tänasel õpetajate päeval Tallinna Tööstushariduskeskuses loengu, milles rõhutas, et eduka ja hästi toimiva ühiskonna kujundavad ettevõtlikud inimesed ning kutsus nii õpilasi kui õpetajaid üles arendama endas ettevõtlikkust.

Minister Maris Lauri märkis, et ettevõtlikkus ei ole otseselt seotud majandustegevusega, vaid viitab mistahes sihipärasele tegevusele ja tegutsemisele. „Meie elu on täis väikseid igapäevaseid ettevõtmisi ja me kõik oleme rohkem või vähem ettevõtlikud,“ ütles minister. „Ettevõtlikumad inimesed on hakkajamad ja julgevad rohkem – teha või õppida midagi uut, seada suuremaid sihte, kandideerida juhi kohale ja kasvõi minna langevarjuga hüppama.“

Minister lisas, et mida rohkem on ühiskonnas ettevõtlikke inimesi, seda edukam on kogu ühiskond. „Ettevõtlikkus viib elu edasi mitmel moel: uusi asju katsetades sünnivad leiutised ja avastused, uut moodi tegutsedes kujunevad uued lahendused ja tehnoloogiad. Tulemuseks on parem kvaliteet, väiksemad kulud, suuremad tulud ning jõukuse kasv.“

Ettevõtlikkuse õppimine ja arendamine on iga inimese enda kätes – võib ise pingutada ja lugeda raamatuid, käia kursustel ja loengutes, õppida teiste kogemustest. „Õppida tasub alati, kõige olulisem on proovimine ja katsetamine,“ rõhutas minister Maris Lauri. „Ettevõtlikkus ei tähenda üksnes positiivset, vaid samuti riske, ebaõnnestumisi ja vigadest õppimist. Alustada võib ka väikselt ja turvaliselt. Igast inimesest ei pea saama ega saagi ettevõtjat, kuid igaüks võib omandada teadmisi, mida saab rakendada väga paljudes muudes kohtades ja muul viisil. Ettevõtlikkus tähendab julgust ja eneseületust, tegevuste planeerimist ja süsteemset lähenemist, ning koostööd, mis on alati vajalik edu saavutamiseks.“

Foto

TAUST

  • Oktoobri esimene nädal on üle-eestiline ettevõtlusnädal, mil toimub hulk erinevaid sündmusi üle Eesti.
  • Minister osaleb üle-eestilise ettevõtlusnädala raames algatuses Ettevõtlikkus kooli, mis koolinoortega kokku ettevõtjad ja tippjuhid, kes külastavad erinevaid põhikoole, gümnaasiume ja kutseõppeasutusi, räägivad ühe koolitunni jooksul oma loo ja innustavad noori ettevõtlikkusele.
  • Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud programmi ettevõtlusõppe edendamiseks nii üldharidus-, kutse- kui kõrgkoolides. Eesmärk on luua koolide, ettevõtjate jt partnerite koostöös võimalused ettevõtlusõppe läbimiseks kõigile õppuritele. Toetatakse õppurite ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtluse alaste teadmiste omandamist. Programmi raames arendatakse metoodikat ja õppevara, toimuvad täienduskoolitused õpetajatele ja kursused ettevõtjatele, toetatakse õpilas- ja tudengifirmade tegevust, korraldatakse õppereise kogemuste saamiseks ja tunnustatakse parimaid. Programm kestab kuni 2020. aastani ja selle raames teevad koostööd Eesti kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolid, ettevõtjad ja neid ühendavad organisatsioonid jpt partnerid. Lähemalt ettevõtlusõppe programmist: ettevõtlusõpe.ee.

Veel uudiseid samal teemal

12.12.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele riigieksami hindamisjuhend tuleb Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga läbi arutada

Meedias on levinud info muudatustest eesti keele riigieksami hindamises. Sellega seoses soovime teemat selgitada, kuna peame oluliseks eesti keele oskuse kõrget taset.

12.12.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti noorte ühiskonna-alased teadmised on head ning noored on uhked Eesti ja Euroopa üle

Täna Tallinna Ülikoolis esitletud rahvusvahelisest kodanikuhariduse uuringust selgus, et Eesti noorte ühiskonna-alaste teadmiste tase on kaheksa aastaga viinud üleilmses võrdluses Eesti õpilased kuuendale kohale Taani, Taiwani, Rootsi, Soome ja Norra järel. Eesti noorte usaldus riigi institustsioonide vastu on tõusnud põhjamaade tasemele, ning demokraatilikud hoiakud on pidevalt paranenud.