Sa oled siin

Minister Maimets:Vajame lahendusi, mitte pidurit

13. oktoober 2004 - 0:00

Haridus- ja Teadusministeerium on  sarnaselt Linnade Liidule teadlik Eesti hariduskorralduse hetkeseisust ja on ka kursis Siseministeeriumis valminud Eesti regionaalarengu strateegiaga, mis otseselt mõjutab  Eesti hariduselu juba pikki aastaid ning teeb seda ka tulevikus, samuti oleme  põhjalikult tutvunud Riigikontrolli auditis esineva tõsise kriitikaga haridussüsteemi rahastamise suunas.

Eesti hariduskorralduses on palju puudujääke, millele on ka Linnade Liidu esindajad tähelepanu juhtinud. Linnade Liidu ettepanekutega, sarnaselt kümnete teiste partnerite ettepanekutega, on eelnõus  arvestatud.

Eesti hariduse tulevikust huvitatud organisatsioonid on tõdenud, et muudatuste tegemine tähendab mitmete tänaste harjumuste ja suhtumiste muutmist.  Programmi 21.SH ülesanne ongi vajalike muudatuste koondamine ühtseks, kõiki huvirühmi toetavaks süsteemiks.

Muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkuses ei ole kahelnud seni ükski ühiskonnaelus osalev organisatsioon, huvirühm ega erakond. HTM ja tänaseks ligi 9 kuud tegutsenud töörühmad on arvestanud iga võimaliku lahendusega ja lahendust tõotava ideega. Seepärast ei näe eelnõu esitanud haridus- ja teadusministeerium ühtegi  põhjust, miks peaks programmi tänases staadiumis veel peatama või venitama.

Arutlus muudatuse üle hariduskorralduses jätkub ning kõik edasiviivaid ideid ja ettepanekuid on oodatud. Igapäevaselt täiendatakse programm uute märkustega, kindlasti sisaldab selle lõplik versioon veel palju  arukaid täiendusi.

Kui Linnade Liidul on välja pakkuda terviklahendus hariduskorralduses vajalike reaalsete muudatuste osas, siis oleme ülimalt huvitatud sellega tutvumisest. Terviklahendusi sisaldavaid muudatusi on Eesti hariduskorraldus oodanud kõigilt asjaosalistelt juba üle kümne aasta ning niisama protsessi pidurdamine ei saa olla eesmärk omaette.


Lugupidamisega,
Toivo Maimets