Sa oled siin

Minister Maimets esitleb Londonis IT-alaseid väljakutseid Eesti hariduselus

11. jaanuar 2005 - 0:00

Ministri tänane ettekanne maailmaseminaril “Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad koolides” (ICT in Schools - Moving Young Minds Seminar) annab ülevaate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) senisest rakendamist Eesti koolides. Minister rõhutab seejuures Tiigrihüppe programmi positiivset rolli. Kui programmi alguses 1996. aastal seati eesmärgiks arvutioskuse õpetamine, siis viis aastat hiljem keskendus tähelepanu arvutioskuse rakendamisele õppimise ja õpetamise protsessis.

Ministri kõnes leiab käsitlemist ka intellektuaalse omandiga seonduv, samuti IKT võimaluste kasutamine õppetöös lastele arusaadaval ning huvitaval viisil.

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on peaaegu kõigil õpilastel ligipääs internetile koolis, kahel kolmandikul õpilastest on interneti-ühendusega koduarvutid.
Ministri sõnul on IKT saanud kooli igapäevaelu lahutamatuks osaks. Samal ajal muudab IKT meie ühiskonda, mõjutab sotsiaalset kihistumist ning inimeste omavahelisi suhtlemisviise.

Minister viitab Tartu Ülikoolis läbi viidud uuringule, mille kohaselt on enesekindlamad need lapsed, kes kasutavad arvutit ja internetti mitte ainult meelelahutuseks, vaid tihti ka informatsiooni hankimiseks. Enesekindlus aga on üks edufaktoreid. Minister tõstatab küsimuse, et kas need lapsed, kellel on juurdepääs internetile, on juba varasest east saadik eelisolukorras, võrreldes lastega, kes saavad internetti kasutada vaid juhuslikel käikudel avalikku internetipunkti. “Kas vaba juurdepääsu internetile tuleks pidada inimõiguseks? See on küsimus, mille tahaks jätta avatuks edasisteks diskussioonideks,” lõpetab minister Maimets oma ettekande.


Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155