Sa oled siin

Minister Maimets autasustas parimaid pedagoogikateadlasi

4. märts 2004 - 0:00

Konkurssi korraldatakse, et hoogustada ja tunnustada Eesti kasvatusteadlaste tööd.
Konkursikomisjon koosneb Tartu Ülikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõududest, esindatud on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts. Kasvatusteaduslike tööde konkurssi on korraldatud alates 1994. aastast, alates 1997. aastast on konkurss riiklik.
Komisjon otsustas anda konkursi preemiad ja diplomid järgmistele töödele/autoritele:

Eesti keeles ilmunud teadustöö preemia – 13000 krooni:
Vello Paatsile – 6500 krooni – kultuurilise väärtusega eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemisloo põhjaliku käsitlemise eest monograafias „Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine rahvakooli kaudu (1803-1918)”
Maria Tilgale – 6500 krooni – erinevate kultuuride kasvatusmudelite ja kasvatustegelikkuse põhjaliku käsitlemise eest monograafias “Kasvatus eri kultuurides, I”

Didaktilis-rakenduslike tööde preemia – 12000 krooni:
Karl Karlepile – 6000 krooni – teoreetilise ja praktilise väärtusega kõnearenduse käsiraamatu “Kõnearendus. Emakeele abiõpe, II “ koostamise eest
Viivi Maansole – 3000 krooni – eesti haridussõnavara korrastamise eest ülddidaktika valdkonnas raamatus “Valik üldidaktika termineid inglis-, saksa-, soome- ja venekeelsete vastetega“
Inge Undile – 3000 krooni - eesti haridussõnavara korrastamise eest ülddidaktika valdkonnas raamatus “Valik üldidaktika termineid inglis-, saksa-, soome- ja venekeelsete vastetega“

Populaarteadusliku töö preemia – 5000 krooni:
Tiiu Kuurmele – 5000 krooni – kasvatuse tuumküsimuste lahtimõtestamise eest esseistlikus stiilis raamatus “Kasvatuse võim ja võimetus“

Heino Liimetsa nim. magistritööde preemia – 7000 krooni:
Merit Hallapile – 3500 krooni – kakskeelsete koolieelikute kõne arengu kompleksse analüüsi eest magistritöös “Eesti keele käändevormide kasutamine vene-eesti kakskeelsetel koolieelikutel”
Imbi Hennole – 3500 krooni – säästva arengu problemaatika põhjaliku käsitluse eest hariduse kontekstis magistritöös “Säästvat arengut toetav haridus ja eesti õpetajaskonna käsitused sellest”

Ühtlasi otsustati anda diplom nii eesti keeles ilmunud teadustöö ühe preemia võitnud doktoritöö juhendajale kui magistritöö preemia võitnud tööde juhendajaile:
Diplom professor Lembit Andresenile Vello Paatsi doktoritöö „Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine rahvakooli kaudu (1803-1918)”, mis võitis kasvatusteaduslike tööde 2004.a. riiklikul konkursil eesti keeles ilmunud teadustöö preemia, eduka juhendamise eest.
Diplom emeriitprofessor Viive-Riina Ruusile Imbi Henno magistritöö “Säästvat arengut toetav haridus ja eesti õpetajaskonna käsitused sellest“, mis võitis kasvatusteaduslike tööde 2004.a riiklikul konkursil Heino Liimetsa nimelise magistritööde konkursi preemia, eduka juhendamise eest.
Diplom dotsent Karl Karlepile Merit Hallapi magistritöö “Eesti keele käändevormide kasutamine vene-eesti kakskeelsetel koolieelikutel”, mis võitis kasvatusteaduslike tööde 2004.a riiklikul konkursil Heino Liimetsa nimelise magistritööde konkursi preemia, eduka juhendamise eest.

Lisainformatsioon:
Pärt-Eo Rannap
peaekspert
teadustalitus
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 214

Teate edastas:
Marja Kuusk
nõunik
suhtekorraldustalitus
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 152