Sa oled siin

Minister Maimets arutles Brüsselis haridussüsteemide efektiivsuse ja õigluse üle

21. veebruar 2005 - 0:00

Minister Toivo Maimets rõhutas koolikorralduse detsentraliseerituse olulisust ning vajadust anda koolidele rohkem autonoomiat. „Samas peab sellega kaasas käima kvaliteedikontroll, mis peab riigieksamitulemuste kõrval sisaldama ka paljusid teisi parameetreid,” lisas Maimets.

Hr Ludger Wössmann Müncheni Ülikooli Majandusuuringute instituudist tegi istungil ettekande haridussüsteemide efektiivsusest ning professor Marc Demeuse Mons Hainault Ülikoolist andis ülevaate 6 Euroopa ülikooli poolt läbiviidud uurimusest haridussüsteemide õigluse teemal. Ettekannetele järgnes ministrite arutelu, kus keskenduti küsimustele – mis tagab haridussüsteemi efektiivsuse ja õigluse, kuidas hinnata haridussüsteemi õiglust ning milline kvaliteeditagamise vorm parendaks haridussüsteemi efektiivsust ja õiglust.

Minister Maimets andis arutelu käigus ülevaate Eesti hariduskorralduse ja sisu muudatustest „21. sajandi hariduse” programmi raames. Programmi eesmärk on luua kõikidele õpilastele võimalused kvaliteetse ja võimetekohase hariduse omandamiseks, sõltumata õpilase elukohast või sotsiaalsest taustast.

Ministrid arutlesid ka Euroopa Liidu noortepoliitika tuleviku üle. 2004 aasta novembri Ülemkogul tegid Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Rootsi valitsusjuhid ettepaneku töötada välja nn “noortepakt”, mis rõhutaks noorte osatähtsust erinevates poliitikavaldkondades, nagu haridus, tööhõive jm. Ministrid väljendasid istungil oma arvamust, millised võiksid olla prioriteetsed valdkonnad noortepakti väljatöötamisel ning kuidas võiks toimuda noortepakti teemaline arutelu riiklikul ja Euroopa tasandil.

Age Rosenberg, ekspert
Teabekorralduse osakond
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 153, 52 83 153, age.rosenberg@hm.ee
www.hm.ee