Sa oled siin

Minister Mailis Reps: pikendame senist eesti keele arengukava 2020. aastani

15. märts 2018 - 11:25

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keelenõukogu esindajad arutasid Eesti keelevaldkonna arengukava eelnõu. Jõuti seisukohale, et arvestades peatselt algavat paljude strateegiate uuendamist on otstarbekas pikendada senist eesti keele arengukava kahe aasta võrra ning jätkata keelevaldkonna arendamist Eesti elukestva õppe strateegiaga seotult.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on väga tähtis, et keelevaldkonna arendamine toimuks kooskõlas teiste valdkondade arenguga ja astuks ühte sammu teiste strateegiatega. „Pikendame praeguse strateegia kehtivust ning töötame koos keelenõukogu ja laiema avalikkusega välja Eesti keelepoliitika põhialused,“ ütles minister Reps. „Need põhialused on edaspidi sisendiks nii hariduse ja teaduse valdkonna kui teiste riiklike strateegiate loomisel aastatel 2020+ ehk ajal, kui enamikku riiklikke strateegiaid uuendatakse.“

Senise eesti keele arengukava pikendamiseks 2020. aastani on vajalik valitsuse otsus ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib valitsusele vastava ettepaneku tegemist.

Esialgne plaan nägi ette, et Haridus- ja Teadusministeerium töötab koostöös partneritega välja uue Eesti keelevaldkonna arengukava aastateks 2018-2027.

Valitsus on otsustanud algatada strateegia „Eesti 2035“ loomise, mille käigus lepitakse kokku riigi peamised arengueesmärgid ning vähendatakse arengukavade hulka ja bürokraatiat. 2020. aastal lõpevad riigis ligi pooled valdkondlikud arengukavad, mistõttu algab laiaulatuslik jätkustrateegiate koostamine. Aastal 2020 lõpeb ka Euroopa Liidu käesolev finantsperiood ning 2021. aastal algab järgmine, mille vahendeid aitavad loodavad strateegiad paremini jaotada.

Veel uudiseid samal teemal

08.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrghariduse diplomite tunnustamine Balti ja Beneluxi riikide vahel muutub lihtsamaks

Täna, 8. novembril allkirjastati Brüsselis Baltimaade ja Beneluxi riikide vahel kavatsuste deklaratsioon kõrghariduse kvalifikatsioonide vastastikuseks automaatseks tunnustamiseks. Tulevikus lihtsustab see oluliselt Belgias, Hollandis või Luksemburgis omandatud kõrgharidusega inimestel edasiõppimist või tööle asumist Eestis ning vastupidi.

07.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolid saavad üle 15 miljoni euro ehituseks ja remondiks

Valitsus kinnitas täna hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehoonete investeeringute kava toetuse mahuga 15,6 miljonit eurot. „Selle rahaga toetame neid lapsi, kes kõige rohkem tuge vajavad, et nad saaksid õppida just neile sobivas keskkonnas,“ selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.