Sa oled siin

Minister Liina Kersna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu hariduse ja noorte nõukogul

29. november 2021 - 8:23

Täna, 29. novembril kohtuvad Euroopa Liidu haridus- ja noorteministrid Brüsselis, et arutada Euroopa tasandil mitmeid aktuaalseid teemasid.

Eesmärk on muuhulgas kokkuleppele jõuda Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskavas kuni aastani 2030 ning põimõpet puudutavates soovitustes. Samuti arutavad ministrid digiõppe ja -oskuste arendamist ning noorte kaasamist läbi kodanikuruumide.

Minister Liina Kersna jaoks on kohtumine hea võimalus kohtuda silmast-silma oma kolleegidega, et jagada ka pandeemiast tulenevaid kogemusi. „Just pandeemia on toonud Euroopa tasandil fookusesse põimõppe, kus osa õppest toimub kontakt- ja osa distantsõppena,“ ütles minister Kersna. „See on toonud kaasa vajaduse toetada haridusasutusi nii koolis kui ka väljaspool kooli toimuva õppetöö ning erinevate digitaalsete ja mittedigitaalsete õppevahendite kombineerimisel.“ Ministri sõnul on kavas kolleegidega arutada ka digiõppe ja -oskuste arendamist ning ka noorte kaasamist kodanikuruumi.

Kodanikuühiskonna tegutsemisruumide all mõeldakse keskkonda, mis võimaldab kodanikuühiskonnal mängida rolli poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses elus. Pärastlõunal arutavad ministrid, kuidas neid ruume paremini kaitsta ja arendada, et tagada noorte sisukas osalus. Ministritel on kavas heaks kiita ka selleteemalised järeldused, samuti soovitakse kokku leppida lähiaastate noortevaldkonna töökavas (2022–2024).

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukokku kuuluvad kõikide ELi liikmesriikide hariduse, kultuuri, noorte, meedia, kommunikatsiooni ja spordi valdkondade eest vastutavad ministrid. Nõukogu kohtub tavapäraselt kolm korda aastas.

Veel uudiseid samal teemal

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad lähiajal lisakoguse kiirteste

Haridus- ja Teadusministeerium pikendas Medesto Logistics OÜ-ga sõlmitud kiirtestide ostmise raamlepingut, mis võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Koolipsühholoogid on sel õppeaastal avatud nõuandeliinil pakkunud abi nii oma lapse pärast mures olevatele lapsevanematele, stressis ja läbipõlenud õpetajatele kui ka ärevust ja depressiooni kurtvatele õpilastele.