Sa oled siin

Minister Ligi: toetame õpetajates julgust ja uuenduslikkust

31. oktoober 2015 - 6:52
Eesmärk on, et igas koolis arvestaks õpe lapse individuaalseid vajadusi
Eesmärk on, et igas koolis arvestaks õpe lapse individuaalseid vajadusi
Minister Jürgen Ligi allkirjastas 10 miljoni euro suuruse investeeringu õpetajate täiendusõppesse, koolide arendusprojektidesse ning kompetentsikeskuste arendamisse Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.
 
Eesmärk on, et igas koolis arvestaks õpe lapse individuaalseid vajadusi ning arendaks loovust ja ettevõtlikkust. Selleks pööratakse suuremat tähelepanu õpetajate täiendusõppe sisule ja seda hakatakse tellima lähtuvalt huvirühmadega kokkulepitud haridusprioriteetidest
 
Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnul näitavad uuringud, et meie koolide õpetajad usuvad innovaatilisusesse ja õppijakesksete meetodite kasulikusesse. „Oluline on, et õpetaja usk saaks klassiruumis tegelikkuseks, et ta oskaks ja julgeks olla uuenduslik. Investeeringuga anname toe õpetajaid koolitavatele ülikoolidele ning kõikidele munitsipaal-, era- ja riigikoolide õpetajatele,“ rõhutas minister Ligi.
 
Samuti investeeritakse koolides personali arendusprojektidesse, mis aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele ning toetatakse koolide ümberkorraldamist toetavaid meeskonnakoolitusi.
 
Juba töötavatele õpetajatele luuakse võimalused lisaeriala omandamiseks ning teistest valdkondadest inimestele, kes huvituvad õpetaja tööst, lihtsustatakse õpetajapädevuste omandamist.
 
Tegevuste raames arendatakse välja kompetentsikeskused Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Eesmärk on koondada Eestis õpetajakoolituse eest vastutavatesse ülikoolidesse maailma parimad kogemused ja siinne metoodiline oskusteave. Kompetentsikeskused pakuvad keskkonda uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks ning panustavad nende rakendamisse. Samuti lõimivad teoreetilised õpingud praktikaga, koordineerivad ülikoolide ja koolide ühisprojekte ning uuringuid jpm.
 
Tegevuste elluviijad saavad toetust taotleda mitme avatud taotlusvooru raames, mida korraldab SA Innove. Taotlusvoorude ajakava avalikustatakse SA Innove veebilehel. Meetme kogumaksumus on 10 miljonit eurot, millest 85% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 15% on riiklik kaasfinantseering.

Veel uudiseid samal teemal

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna tutvustas riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas riigikogus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Täna toimus riigikogus eelnõu esimene lugemine.

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Peale koolivaheaega hakatakse nakatunute kiireks avastamiseks koolides läbi viima kiirtestimist

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on hoida koolid viiruse levikut ennetavaid meetmeid kasutades võimalikult turvaliselt avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele.