Sa oled siin

Minister Kersna Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel Ukraina ministriga: loome igale Ukraina lapsele turvalise koha meie koolides

16. märts 2022 - 21:10

Tänasel erakorralisel Euroopa Liidu haridusministrite videokohtumisel Ukraina haridusminister Serhiy Shkarletiga kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et Eesti toetab Ukrainat igal võimalikul viisil ning tagab Ukrainast saabunud lastele ja noortele turvalise hariduse jätkamise võimaluse kõigil haridustasemetel.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul seisab Eesti  tugevalt Ukraina kõrval ning tagab, et iga päev Ukrainast Eestisse saabuvad sajad lapsed leiavad koha Eesti haridussüsteemis. “Tänaseks on sõja eest põgenedes Eestisse saabunud üle kaheksa tuhande Ukraina lapse ja noore, kes saavad siin oma haridusteed jätkata kõigil tasemetel: alg-, põhi-, kesk-, kutse- ja kõrghariduses. Esimene samm on luua sõjakannatusi läbi elama pidanud lastele ja noortele turvaline keskkond ning pakkuda neile vaimset tervist toetavaid tegevusi. Seejärel aitame siia tulnud lastel haridusteed jätkata,” ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Minister Kersna rääkis, et Ukrainast saabunud lapsed lähevad üldjuhul eestikeelsesse kooli. Ministeerium püüab aga leida viise, kuidas laste ja noorte hariduse jätkamine võimalikult sujuvaks muuta. “Koostöös Ukraina riigi ja Ukraina kogukonnaga Eestis saavad meie koolid kasutada tasuta ukrainakeelseid digitaalseid õppematerjale. Kõik Ukraina haridusvaldkonna spetsialistid on meie haridussüsteemi oodatud Ukraina lapsi õppimisel toetama. Kokkuleppel kooliga saavad Ukrainast tulnud lapsed ja noored õppida distantsilt selle õppeaasta lõpuni Ukraina riikliku õppekava järgi,” ütles minister Kersna.

Erakorralisel Euroopa Liidu haridusministrite videokohtumisel jagasid liikmesriikide esindajad vastastikku infot, milliseid samme on juba astutud, et aidata Ukrainast saabunud lastel ja noortel haridusteed jätkata. Samuti räägiti tegevustest, mida Euroopa tasandil ja kõigis riikides Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkumise toetamisel ette võtta.

Ukraina haridusminister Serhiy Shkarlet palus Euroopa riikide ministritel õpetada Ukraina lastele ukraina keelt ja kultuuri, anda neile psühholoogilist abi, kaasata Ukraina õpetajaid ning tagada ligipääs Ukraina digitaalsetele õppematerjalidele ja -platvormidele.

Minister Liina Kersna tegi ELi haridusministritele ettepaneku jagada ühiselt kogemusi põgenikele haridustee jätkamise korraldamisel ning üheskoos luua täpsemad juhised Ukraina lastele hariduse võimaldamiseks nii pikas kui ka lühikeses plaanis. Samuti rõhutas minister, et näeb selget vajadust Euroopas täiendavate haridusvaldkonna toetusmeetmete järele, et toetada Ukraina sõjapõgenike kohanemist liikmesriikides.

Euroopa Liidu riikide haridusministrid rõhutasid Ukraina sõjapõgenikest laste ja noorte haridustee kiire jätkamise vajadust ning ütlesid, et on oluline lõimida liikmesriikidesse saabunud Ukraina lapsed ja noored kohalikku haridussüsteemi. Haridusministrid kinnitasid, et tegeletakse töörühma loomisega, et liikmesriikide kogemusi ja Ukrainaga infovahetust jagada ja keskselt juhtida. Euroopa Liidus ollakse valmis igakülgseks toetuseks, et aidata Ukraina õpilasi, õpetajaid ja haridustöötajaid, kes on Ukrainas või sõja tõttu kodumaalt lahkuma sunnitud.

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.