Sa oled siin

Minister Jürgen Ligi: me ei saa olla rahul olukorraga, kus Euroopa teadusraha koondub mõnda piirkonda

30. mai 2015 - 8:17

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osales Brüsselis kõrgetasemelisel seminaril, kus Euroopa Komisjoni esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmete osalusel otsiti lahendusi innovatsioonilõhe vähendamiseks Euroopa riikide vahel.

„Iga riik peab tegema kodutööd ja kasutama oskuslikult tõukefondide vahendeid teadus- ja arendustegevuseks. Me ei saa aga olla rahul olukorraga, kus suur osa Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastusest koondub mõnda kindlasse piirkonda,“ ütles minister Jürgen Ligi. „Innovatsioonilõhe suurenemine riikide vahel kahjustab Euroopa konkurentsivõimet ja ei lase ära kasutada kogu tema potentsiaali. Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 vahehindamine järgmisel aastal peab kaasa aitama väiksemate ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete osalemisele teadus- ja innovatsiooniprojektides. See aitaks vähendada innovatsioonilõhet Euroopas.”

Seminari paneeldiskussioonis osalenud Euroopa Parlamendi saadik professor Marju Lauristin sõnas, et nii Euroopa kui riiklikud innovatsioonistrateegiad peavad olema temaatiliselt rohkem paindlikud uute tehnoloogiasektorite ja turulahenduste toetamiseks. Infotehnoloog ja IT-visionäär Linnar Viik märkis, et kuigi Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad tähtsaks innovatiivsete väikeettevõtete toetamist, on Euroopa tasemel selleks vähe rahastusvõimalusi. Mõlemad nõustusid, et Horisont 2020 programmis toetatavad teemad on liiga jäigad ja „ülalt-alla“ lähenemisega. See sobib rohkem suurtele ülikoolidele ja ettevõtetele, aga raskendab Euroopa konkurentsivõime jaoks vajalike uuenduslike tehnoloogiasektorite ja start-up ettevõtete edukat osalust Horisondis, eriti uuematel ja väiksematel liikmesriikidel.

Euroopa Parlamendi saadik ja Horisont 2020 programmi raportöör parlamendis, dr. Christian Ehler oli kriitiline liikmesriikide otsuse üle vähendada Horisont 2020 rahastust 2,2 miljardi euro võrra seoses Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomisega. Ta ütles, et innovatsioonilõhe vähendamiseks on vaja liikmesriikide kokkulepet Horisont 2020 eelarve säilitamiseks ja rohkem selliseid meetmeid, mis soosivad osaluse laienemist.

Seminari korraldasid Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Alaline Esindus Euroopa Liidu juures. Eesti algatusel otsiti lahendusi, kuidas parandada ligipääsuvõimalusi Horisont 2020 programmile. Euroopa Liidu ühine programm Horisont 2020 on peamine vahend Euroopa teadlaste ja ettevõtete riikide-ülese koostöö edendamiseks.

Minister Jürgen Ligi osales eile Brüsselis ka Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, mille peateemad olid Euroopa teadusruumi tegevuskava ja digitehnoloogiate mõju teaduse arengule.

 

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Reps: kooliaasta algab 1. septembril

Minister Mailis Repsi pöördumine haridusasutuste poole seoses kooliaasta algusega

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Enno Lendiga, kes on juhtinud seda kooli viimased kümme aastat.