Sa oled siin

Ministeeriumi keeleosakonda juhib tänasest Jaak Viller

5. september 2005 - 0:00

Täna, 5. septembril asub Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhatajana tööle Jaak Viller.

Jaak Viller on sündinud 1949. aastal. Ta lõpetas 1967. aastal Tartu 5. Keskkooli. Seejärel asus Viller õppima Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda vene filoloogia osakonda, mille lõpetas 1973. Aastal 2004 kaitses Jaak Viller Tartu Ülikoolis oma magistritöö “Teatriorganisatsioon Eestis XX sajandi II poolel”.

Jaak Viller on töötanud nii Vanemuise kui ka Estonia teatri direktorina, samuti olnud tööl kultuuriministri asetäitjana. Viimastel aastatel oli Viller kirjastuste ILO ja Sünnimaa projektijuht.

Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt on keelepoliitika Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas. Riigi keelepoliitika tegevuse eesmärk tagada keelepoliitika sihipärane ja efektiivne areng, selle rakendamist ja arengut tagavate õigusaktide süsteemi loomine, korraldamiseks eraldatava raha ning vara sihipärane ning efektiivne kasutamine ning avalikkuse teadlikkus keelepoliitika alal toimuvast.

Keelevaldkonna kolm olulisemat suunda on eesti keel Eestis, eesti keele välisõpe ja võõrkeelepoliitika.

Tarmu Kurm
teabekorralduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154